We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Eigen pensioenregeling in Loon

Basis eigen pensioenpremie: bruto periodeloon, met toeslagen

Bij deze optie wordt voor de eigen pensioenpremie gerekend met het brutoloon per periode, plus alle toeslagen. Dit geldt dus voor alle toeslagen die u aanmaakt, maar ook voor al het overwerk, zowel onder als boven fulltime.

Een verhoging van het bruto loon (salarisverhoging) wordt ook meegenomen in de berekening van de pensioenpremie.

U stelt deze optie in via:
• 'Werkgever'
• Tabblad 2, 'Premies', 'Wijzig premies'
• Klik op 'Grondslag eigen pensioenregeling'
• U kiest in het schermpje dat nu verschijnt  voor 'Brutoloon periodeloon, met toeslagen'.
• Geef - indien van toepassing - bij de optie 'Eigen pensioenregeling werknemer' het gewenste percentage in.
• Geef - indien van toepassing - bij de optie 'Eigen pensioenregeling werkgever' het gewenste percentage in.

In ons voorbeeld (4% werknemer, 6% werkgever) ziet e.e.a. er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Wg, Wijzig premies, Eigen pensioenregeling werk***, Bruto periodeloon met toeslagen
Afbeelding: Wg, Wijzig premies, Eigen pensioenregeling werk***, Bruto periodeloon met toeslagen

De loonstrook toont dan de 4% c.q. 6% pensioenpremie over het brutoloon, plus het vakantiegeld, plus overwerk en een toeslag. In ons voorbeeld (aandeel werknemer) samen goed voor € 4.346,20. Daarover de 4% pensioenpremie werknemer = € 187,76:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, Eigen pensioenregeling wn, bruto + vakantiegeld + toeslagen

Als in een volgende verloningsperiode het bruto standaardloon is verhoogd dan vormt dát de basis voor pensioenpremieberekening. Wederom plus het vakantiegeldbedrag, én de toeslagen en het overwerk.