We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

'Bijzondere' werknemers

Waarom meerdere groepen in de 'sector 00'?

Als alle soorten pseudo-werknemers volgens dezelfde regels worden verloond, en in dezelfde sector vallen, waarom hanteert het Loon-pakket dan deze reeks aan subgroepen? Dat hangt samen met coderingen in de Aangifte loonheffingen.

Zo krijgt de 'Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de dga' bij de 'Code invloed verzekeringsplicht' (Code IVP) als enige de code 'A' mee.

En zo zijn er meer coderingen die ervoor zorgen dat er in het Loon-pakket een scheiding moet zijn tussen de diverse pseudo-werknemers.

Onderstaand een deel van de coderingenlijst van de fiscus:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loon, Loonheffing, Tabellen