We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

'Bijzondere' werknemers

In het kort

'Bijzondere' werknemers kunnen we verdelen in twee categorieën:
1) 'Opting-in' en 'pseudo-werknemers'. Zij betalen geen werknemerspremies (behalve premie
    Zvw), maar kennen wel de reguliere loonheffingtabellen. U kiest deze groep 'bijzondere'
    werknemers via de sector 00 op het tabblad 'Loon', 'Loon', 'Wijzig'.

2) 'Overige' bijzondere werknemers, die wél alle werknemerspremies betalen, maar voor wie
    afwijkende loonheffingstabellen gelden. En soms zelfs nog meer fiscale 'afwijkingen'
    kennen. U kiest deze groep 'bijzondere' werknemers via het tabblad 'Loon', 'Loonheffing',
    Tabellen'.

In o.a. het Handboek Loonheffingen zijn hele hoofdstukken aan 'bijzondere' werknemers gewijd. De fiscus noemt het 'Bijzondere arbeidsrelaties', en beschrijft die onder meer in hetHandboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Let op: De regels en voorwaarden rond deze 'bijzondere' werknemers zijn in de meeste gevallen uitgebreid. Te uitgebreid voor deze uitleg. We verwijzen u voor de details dan ook naar de helpteksten in het Loon-pakket, en naar de Belastingdienst.

Onderstaand leest u meer over de 'bijzondere' werknemers.