We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

'Bijzondere' werknemers

'Opting-in' en 'pseudo-werknemers'

De laatste jaren vallen steeds vaker de termen 'opting-in' en 'pseudo-werknemers'. Dat zijn werknemers die bij u werken maar geen werknemerspremies betalen, behalve de Zvw-premie. Zij betalen wel loonheffing (volgens de reguliere tabellen), en gaan ook gewoon mee in de aangifte loonheffingen.

De fiscus beschrijft 'opting-in' en 'pseudo-werknemers' als volgt: "Als de arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen echte dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking is, kunnen zij er samen voor kiezen om hun arbeidsverhouding aan te merken als fictieve dienstbetrekking. Deze regeling wordt ook 'opting-in' genoemd. De opdrachtnemer wordt wel 'pseudo-werknemer' genoemd."

'Opting-in' en 'pseudo-werknemer' zijn dus hetzelfde. Vanaf nu hanteren we in dit hoofdstuk alleen nog de term 'pseudo-werknemer'.