'Bijzondere' werknemers

Overige bijzondere werknemers nader beschouwd

Onderstaand een korte beschouwing (per categorie) van de 'overige' bijzondere werk-nemers.

Aannemers van werk
De Belastingdienst omschrijft ze zo: "Aannemers van werk en hun hulpen zijn bij u in fictieve dienstbetrekking als zij zelf werk verrichten op grond van een overeenkomst tot aanneming van werk. Hiermee verplicht de aannemer zich om voor u als opdrachtgever een bepaald werk van stoffelijke aard te verrichten, voor een bepaalde prijs."

Over de loonheffingen meldt de fiscus voor deze groep: "Voor aannemers van werk moet u de loonheffingen op een andere manier berekenen en met afwijkende percentages."

Die afwijkende percentages zien er zo uit (voorbeeld 2021):
Thuiswerkers en hun hulpen
We lezen hoe de fiscus deze groep omschrijft: "Een thuiswerker is iemand die zijn werk niet verricht in het bedrijf van de werkgever, maar thuis of op een andere plaats. Een thuiswerker en zijn hulpen zijn in fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (et cetera) ".

Ook de Thuiswerkers en hun hulpen kennen een afwijkend loonheffingsregime vergeleken met 'normale' werknemers. De thuiswerkers en hun hulpen vallen onder dezelfde tabellen als de aannemers van werk.

Artiesten en beroepssporters
Het adagium van de fiscus luidt: 'Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker'. Maar als er één groep is voor wie het verlonen zeker niet 'gemakkelijk' is dan zijn het wel de artiesten en beroepssporters. De Belastingdienst heeft er zelfs een aparte handleiding voor moeten schrijven: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handl_lh_artiest_ber_sporters_2021_lh0231t11fd.pdf (2021)

Onderstaand in een notendop de mogelijke 'afwijkingen' bij artiesten en beroepssporters:
• Kostenvergoedingsbeschikking (KVB)
• Kleinevergoedingsregeling (KVR)
• Binnenlandse artiest
• Buitenlandse artiest
• Buitenlandse beroepssporter

Relaxbranche
Deze groep is sinds het jaar 2008 individueel 'benoemd' door het UWV en de fiscus. De relaxbranche valt nu onder de sector 55 'Overige takken van bedrijf en beroep'. De fiscus geeft de branche de wat explicietere naam 'Prostitutiebedrijven'.  De relaxbranche kent eveneens vele fiscale regels. Ook voor deze branche heeft de Belastingdienst dan ook een aparte brochure moeten maken.

In de relaxbranche kan een werknemer óf in loondienst zijn, óf een pseudo-werknemer. Als de werknemer in loondienst is, mag de werkgever (onder voorwaarden) 20% van het brutoloon onbelast uitbetalen. Dus als de werknemer € 1.000,- bruto verdient dan wordt er over € 200,- geen premies en loonheffing berekend. Dat wijkt dus sterk af van de normale loonheffingsregels voor werknemers in loondienst.

Maar ook als de werknemer kiest voor opting-in (pseudo-werknemer) gelden afwijkende regels ten opzichte van andere pseudo-werknemers. Want de loonheffing bedraagt dan slechts 19% (voorbeeld 2021). Behalve - zo meldt de fiscus - als de sekswerker andere inkomsten heeft en bij die inkomsten al rekening is gehouden met de algemene heffingskorting. In dat geval moet 37% (voorbeeld 2021) worden ingehouden.

Werknemers in de relaxbranche zijn dan ook in meerdere opzichten bijzonder. Zelfs in fiscale zin.Werknemers met 30%-regeling
Als een werkgever een werknemer uit het buitenland aanneemt, dan mag hij hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland vergoeden. De werkgever kan de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, maar hij kan ook ook gebruikmaken van de 30% regeling als de werknemer daarvoor in aanmerking komt. Met het formulier Verzoek loonheffingen 30%-regeling kunt u de Belastingdienst vragen om de 30%-regeling te mogen toepassen voor een werknemer uit het buitenland.

Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden de volgende voorwaarden:

- De werknemer is bij de werkgever in dienst.
- De werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid (deskundigheidsvereiste).
- De werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer: werknemers die naar Nederland komen om te werken. De 30%-regeling geldt alleen voor werknemers die in de 24 maanden voor hun 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden.
- Er is een een beschikking afgegeven waaruit blijkt dat de werkgever van de 30%-regeling gebruik kan maken.

U kunt de beschikking aanvragen met het formulier 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling':

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verzoek_2021_lh_premie_volksverzeker_toepas_30_procent_regel_lh5981z11fol.pdf

De werknemer moet een een fiscaal loon hebben van meer dan € 38.961 of de werknemer is jonger dan 30 jaar, heeft een Nederlandse mastertitel behaald in het wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en heeft een fiscaal loon van meer dan € 29.616 (gegevens 2021).

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst/Kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

Het scherm waar u de 30%-regeling kunt instellen, vindt u onder de vaste werknemers-gegevens, op het tabblad 'Loon', 'Loonheffing':

Afbeelding: Loon, Loonheffing, 30%-regeling