We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Bewaarplicht en controle Belastingdienst

Jaaraangiften

Bovendien is het verstandig - nadat u de jaaraangiften hebt gedaan - om per werkgever de volgende jaaroverzichten uit te printen. Hetzij op papier of als bestand:

• Betaallijst lonen
• Cumulatieven
• Jaaropgave t.b.v. de werknemer (als u die niet al gedraaid hebt)
• Journaal 1
• Loonstaten per werknemer
• Loonstroken
• Subsidielijst
• Verzamelloonstaat

Tip: deze overzichten draait u in één keer uit via:
1) 'Overzichten'
2) 'Serie-overzichten'
3) Daar kiezen voor 'Jaarwerk'
4) 'Voeg toe jaarwerk'.