We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Bewaarplicht en controle Belastingdienst

Controle fiscus

Bij controle door de fiscus wordt aansluiting gezocht tussen de aangiften, de jaaropgaven en de administratie. Om de controle te bespoedigen, is het raadzaam om de loonberekeningen te bewaren die u heeft gemaakt bij het opstellen van de aangiften loonheffingen en de jaaropgaven.

U bent verplicht aan de controlerende ambtenaren alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die in het kader van de controle van belang kunnen zijn. U moet inzage geven in de administratie en toestaan dat er kopie├źn van worden gemaakt.

Ook als u stopt met ondernemen of geen inhoudingsplichtige meer bent, moet u de gegevens blijven bewaren.

Bij overtreding van de wettelijke bepalingen kunnen sancties volgen.