We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Bewaarplicht en controle Belastingdienst

Bewaartermijn

• Voor o.a. de loonadministratie geldt een bewaarplicht van zeven jaar.

U moet de volgende gegevens ten minste vijf volle kalenderjaren ná het einde van de dienstbetrekking bewaren:
• de kopie van het identiteitsbewijs, en eventueel de aard en het nummer hiervan
• de loonbelastingverklaring of de gegevens van de werknemer voor de loonheffingen
• een verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen
• (eventueel) de bijlage Studenten- en scholierenregeling.