We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Arbeidsovereenkomst mondeling én schriftelijk

De arbeidsovereenkomst kan net als iedere andere overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om problemen te voorkomen is het aan te bevelen om de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Voor sommige onderdelen van de arbeidsovereenkomst is dit zelfs verplicht, bijvoorbeeld voor de proeftijd en het concurrentiebeding.

Per 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Voor het toepassen van de lage WW-premie is dan sowieso een van de vereisten dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk is.