We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Arbeidsovereenkomst. Menu-opties

U ziet in het scherm 'Arbeidsovereenkomsten' aan de linkerkant een keuzemenu waarin u diverse bepalingen en bedingen kunt selecteren die u van toepassing wilt laten zijn voor dit contract. Bij de meeste opties is een uitklapmenu aanwezig waardoor meer keuzes beschikbaar worden.

Rechts ziet u de basis van een arbeidsovereenkomst, met de meest basale onderdelen. Hieraan kunt u dus via het linkermenu bepalingen toevoegen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst', alle onderdelen (uitsnede)

Afbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst', alle onderdelen (uitsnede)

Loon helpt u

Tijdens het toevoegen van onderdelen krijgt u hier en daar meldingen en waarschuwingen. In ons voorbeeld hebben we een werknemer in de 33 Horeca ingevoerd, deze heeft een fulltime dienstverband voor een jaar.

• Tip: in het WerkGeversscherm op tabblad 14 ‘Arbeidsovereenkomsten’ kunt u vóór het draaien van de arbeidsovereenkomst al een aantal gegevens invullen die voor elke werknemer van toepassing zijn:

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Werkgever’, tabblad ‘Arbeidsovereenkomsten’

Afbeelding: ‘Werkgever’, tabblad ‘Arbeidsovereenkomsten’

• We zien dat Loon automatisch het een en ander uit de werknemersgegevens heeft overgenomen. Uiteraard de bij de Werkgever ingevulde gegevens, maar ook bijvoorbeeld de NAW, de functie en de datum van het Einde contract:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst'
Afbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst'

• U ziet onderaan een onderwaterscherm met meldingen die in ieder geval afgehandeld moeten worden. In ons voorbeeld zijn dit er twee.

Deze twee meldingen verwijzen naar verplichte gegevens op grond van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als u dubbelklikt op de melding, dan zult u in de linkerkolom zien waar u iets kunt selecteren.

• U kunt ervoor kiezen een Proeftijd toe te voegen, iets wat meestal wel gebeurt. U heeft geleerd dat bij een overeenkomst van een jaar maximaal 1 maand kan zijn. U hoeft dit niet te onthouden, want deze informatie vindt u terug als u klikt op de 'i' in het tekstballonnetje, dat u in het contract ziet staan:

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, onderwaterschermAfbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst', Melding bij de i in het tekstballonnetje
Veranderen we de 'Datum Einde contract' naar een datum binnen 6 maanden na aanvang van de overeenkomst. Loon zal hier een controle op uitvoeren. U krijgt dan in het onderwaterscherm de waarschuwing dat er geen proeftijdbeding gekozen kan worden:

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, onderwaterschermAfbeelding: Arbeidsovereenkomst, onderwaterscherm

• In de linkerkolom onder ‘Overige afspraken’ vindt u diverse optionele bedingen die mogelijk toegepast kunnen worden. Denkt u hierbij aan een auto van de zaak of een concurrentiebeding.

• U meent vervolgens een Concurrentiebeding te kunnen toevoegen. Wellicht even de regel uit de WWZ over het hoofd gezien dat er alleen een concurrentiebeding toegepast kan worden bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Aangezien Loon uiteraard niet kan bepalen of er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zal het aanvinken nog wel mogelijk zijn, maar volgt er bij het aanvinken een waarschuwing.