We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Definitief maken arbeidsovereenkomsten

Wanneer werkgever en werknemer de overeenkomst hebben ondertekend – en deze dus rechtsgeldig is – kunt u de arbeidsovereenkomst in Loon definitief maken.
U gaat hiertoe weer naar het beginscherm, selecteert het ‘Concept’ en drukt op de knop ‘Maak definitief’.

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Maak definitief

Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Maak definitief