We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Overige overeenkomsten in Loon

Verlenging/Aanzegging

In het beginscherm ‘Arbeidsovereenkomsten’ ziet u nog een aantal andere opties.

In 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Een van de regels uit de WWZ is dat de werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt de werknemer schriftelijk moet mededelen of deze verlengd wordt of beëindigd.

Loon waarschuwt u met een taak in LoonVandaag aan de hand van de opgegeven Datum Einde contract. U kunt dan kiezen voor ‘Verlenging’ of ‘Aanzegging’:

Loon salarissoftware Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Verlenging/Aanzegging

Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Verlenging/Aanzegging

In de handleiding https://www.loon.nl/Handleiding/Vergoeding_niet_nakoming_aanzegplicht.pdf treft u meer informatie hierover aan.

Bevestiging
De Wab is in 2020 in werking getreden. Twee zaken uit deze wet hebben direct met arbeidsovereenkomsten van doen hebben.

Eén daarvan is dat de lage WW-premie mag worden toegepast als er sprake is van een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijn een oproepcontract.

Mocht er in het verleden een mondelinge overeenkomst zijn aangegaan met de werknemer, dan is het mogelijk een schriftelijke bevestiging van de vaste arbeidsovereenkomst te maken. Gaat u hiertoe in het beginscherm ‘Arbeidsovereenkomsten’ en kies dan voor 'Bevestiging':

Loon salarissoftware
Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Bevestiging


Aanbod vast aantal uren
Een andere regel uit de Wab is dat de werkgever een oproepkracht meer zekerheid moet bieden. Wanneer de arbeidsovereenkomst met een oproepkracht 12 maanden heeft geduurd, moet de werkgever in de 13e maand een aanbod doen voor een vast aantal uren. Ook daarbij biedt Loon u de helpende hand.

In LoonVandaag krijgt u automatisch een herinnering hiervoor. Ga naar het beginscherm 'Arbeidsovereenkomsten' en kiest u daar voor 'Aanbod vast aantal uren ':

Loon salarissoftware Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Aanbod vast aantal uren

Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Aanbod vast aantal uren

Meer over de Wet arbeidsmarkt in balans leest u in https://www.loon.nl/handleiding/Wab_en_Loon.pdf .