8: Berekenen vervolg

8.8 Eenmalige toeslagen en inhoudingen

Als u vanuit het 'Loon Vandaag'-menu kiest voor 'Werknemers', dan voor 'Verlonen', en klikt op het plusje voor het toevoegen van nieuwe looncomponenten, dan kunt u daar o.a. kiezen voor een eenmalige toeslag of inhouding.

Anders dan de toeslagen en inhoudingen die u kunt kiezen bij de vaste werknemers-gegevens zijn toeslagen en inhoudingen gekozen vanuit 'Verlonen' dus tijdelijke toeslagen en inhoudingen. Wat u in dit scherm invoert of verandert, geldt slechts voor deze ene loonberekening.

Net als bij de toeslagen en inhoudingen via de werknemersgegevens kunt u de toeslagen en inhoudingen als bedrag of als percentage opgeven.

Onbelast
Voor deze handleiding kiezen we voor tijdelijke toeslag 'Onbelast (belast via WKR)'. Klik op het plusje, en kies dan voor 'Onbelast (belast via WKR)', vervolgens voor 'Standaard'. Dit scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Voeg toeslag toe
(Onbelast)

Afbeelding: Voeg toeslag toe (Onbelast)

Bij 'Onbelast' kan een bedrag worden ingevuld, dat vervolgens geheel buiten de loonheffing en premies wordt gehouden. Op de loonstrook wordt het onbelaste bedrag dan ook getoond als 'sec' een bijtelling voor het netto loon. Wees er dan ook zeker van dat u de toeslag inderdaad onbelast mág verlonen. Raadpleeg bij twijfel de fiscus.

Als een onbelaste toeslag onder deze noemer 'Onbelast' staat, dan gaat die toeslag vanzelf mee in de bepaling van de 1,2% vrije ruimte in de Werkkostenregeling. Want een onbelaste toeslag is niet ingedeeld als een gerichte vrijstelling.

Als u een onbelaste, gerichte vrijstelling voor de Werkkostenregeling wilt invoeren, kies dan de toeslag 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)'.

Bruto toeslag (zonder vakantiereservering) uitkomen op gewenst netto bedrag
Als u kiest voor een 'Bruto' toeslag (zonder vakantiereservering) kunt u - als u wilt - met het veldje 'Netto' aangeven dat een eenmalige bruto toeslag netto uit moet komen op het door u ingegeven bedrag.

V.b.: U gaat een werknemer een (eenmalige) bruto toeslag geven. De toeslag is dus belastbaar voor de premies en loonheffing. U wilt echter dat die bruto toeslag netto op een precies bedrag uitkomt, laten we zeggen € 250,-.

U kiest dan vanuit het verlonen-scherm de juiste werknemer, klikt op het plusje, dan kiest u voor 'Bruto zonder vakantiereservering' en vervolgens 'Standaard'. In het scherm dat dan verschijnt, u vinkt het veldje 'Netto' aan, en bij bedrag vult u 250,- in. Eventueel past u de omschrijving aan:

  Loon salarissoftware Afbeelding: Voeg toeslag toe (Netto
afspraak bij bruto toeslag)
Afbeelding: Voeg toeslag toe (Netto afspraak bij bruto toeslag)

Op de loonstrook zult u dan als bruto toeslag bijv. € 451,48 zien staan. Die € 451,48 betekent in dit voorbeeld de beoogde netto toeslag van € 250,-. Dit is een handig optie als u met een werknemer een netto bedrag afspreekt voor een toeslag die u wettelijk als belast (bruto, dus) moet verlonen.

Wijzigingen bij 'Toeslagen' per 2018
De toeslag 'Bruto' wijzigt per 2018 qua werking. Dat wordt feitelijk een 'Bruto met vakantietoeslag',. Dus over de toeslag 'Bruto' wordt vanaf 2018 ook vakantiereservering opgebouwd. Deze Bruto toeslag komt vanaf 2018 bovenaan in het lijstje te staan.

De 'oude' bruto toeslag wordt hernoemd naar 'Bruto zonder vakantiereservering'. Bij de 'Bruto zonder vakantiereservering' zal Loon géén vakantiereservering opbouwen.

De reden van geschetste wijzigingen is dat we dan in de pas lopen met zoals het in de Wet artikel 6 Wet Minimumloon bedoeld is.

Loon salarissoftware Afbeelding:
'Toeslagen', 'Bruto' (met vakantiereservering) en
Afbeelding: 'Toeslagen', 'Bruto' (met vakantiereservering) en 'Bruto zonder vakantiereservering'

Hier leest u er meer over: https://www.loon.nl/Handleiding/Toeslagen_2017_vs_2018.pdf

Werkkostenregeling?
Vergoedingen en verstrekkingen kunt u ook onderbrengen bij de zogeheten Werkkostenregeling. Meer over de Werkkostenregeling leest u in hoofdstuk 8.15.