8: Berekenen vervolg

8.11 Zelf toeslag- en inhoudingstypes definieren

U kunt ook zelf toeslag- en inhoudingstypes definiƫren, en wel op drie manieren.

- Kies vanuit 'Loon Vandaag' bovenin de menu-balk voor 'Werkgever' en vervolgens voor 'Toeslagen en inhoudingen'.
- Of klik op het snelle doorsteekje 'Maak nieuw type component', dat u (helemaal onderin) vindt onder het bekende plusje bij 'Verlonen'.
- En er is nog een derde weg, via de werknemer, tabblad 2 'Loon', 'Toeslagen', 'Nieuw type'.

Welke weg u ook kiest, u ziet dan het volgende scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Onderhoud
toeslagen en inhoudingen

Afbeelding: Onderhoud toeslagen en inhoudingen

Toevoegen
U kiest eerst voor 'Toeslagen' of 'Inhoudingen'. Vervolgens kunt u bij 'Soort' de soort toeslag of inhouding kiezen waaraan u een type wilt toevoegen. Klik daartoe op de knop 'Voeg toe'. Als u al eerder zelf een toeslag- of inhoudingstype hebt gecreƫerd dan kunt u die via 'Wijzig' aanpassen. Verwijderen kan niet: er kunnen immers al lonen met dit type zijn uitgerekend.

Voor deze handleiding behandelen we de optie 'Voeg toe'. Het volgende scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuw type toeslag
invoeren

Afbeelding: Nieuw type toeslag invoeren

Type kiezen

U kunt in het veld 'Type' een naam invoeren voor het gekozen type toeslag. Bijvoorbeeld 'Koffiegeld' voor deze bruto toeslag. Die zult u dan ook overal op Loon waar u een toeslag/inhouding kunt toewijzen, als type 'Bruto toeslag' vermeld zien staan. U kunt dit type dan vanzelfsprekend kiezen.

Grootboeknummer opgeven
U kunt in dit scherm ook een grootboeknummer opgeven dat bij 'Overzichten' en 'Journaals' in de 'Specificatie toeslagen' zal worden opgenomen. Het invoeren van een grootboekrekeningnummer is echter niet verplicht.

Doorbetalen bij verzuim of verlof?
Verder kunt u in dit scherm aanvinken of - indien de toeslag of inhouding per dag geldt - die toeslag of inhouding bij de betreffende verzuim- of verlofsoort moet worden doorbetaald. Deze optie grijpt in op de loonberekening. Stel, u geeft aan dat de bruto dagtoeslag koffiegeld ook moet worden betaald in geval van snipperdagen. Dan zal voor al de werknemers die de bruto dagtoeslag koffiegeld ontvangen, dat koffiegeld ook bij snipperdagen worden doorbetaald:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuw type
toeslag invoeren

Afbeelding: Nieuw type toeslag invoeren