8: Berekenen vervolg

8.0 Inleiding hoofdstuk 8

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het berekenen van de lonen per werknemer. De volgende onderwerpen worden nader behandeld:

8.1 Wat is een Incidentele beloning (bijzondere beloning)? Voorbeeld Overwerk
8.2 Soort verloning (Incidentele beloning) Vakantiegeld en uitleg vakantiefondsen
8.3 Vrije dagen uitbetalen
8.4 Ziekengeld uitbetalen
8.5 Lonen corrigeren en historische lonen
8.6 'Afhandelen' van een werknemer die uit dienst gaat
8.7 Berekeningen netto-bruto en Kosten werkgever
8.8 Eenmalige toeslagen en inhoudingen
8.9 Het wijzigen van werknemersgegevens vanuit 'Loonberekening'
8.10 Toeslagen per uur, per dag en de voordeelregel
8.11 Zelf toeslag- en inhoudingstypes definiëren
8.12 Uitleg cumulatieve methode
8.13 Dagtabellen toepassen?
8.14 Werknemer niet gewerkt? è nihil-verloning
8.15 Werkkostenregeling