7: Werknemers

7.6 Subsidies. Vermindering onderwijs afgeschaft!

Een enorme wijziging in 'subsidie-land': de afdrachtverminderingen onderwijs (BOL, BBL, et cetera) zijn met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf 2014 geldt een nieuwe, vervangende subsidieregeling: Praktijkleren.

Meer algemene informatie en subsidie-aanvraag over Praktijkleren vindt u hier: http://www.rvo.nl/zoeken?query=praktijkleren

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.