7: Werknemers

7.5 Horeca functielonen

Let op: In de eerste weken van 2019 waren de precieze Horeca functielonen 2019 nog niet precies bekend. Die staan dan ook nog niet in Loon 2019. De optie 'Horeca functielonen' wordt ook niet getoond in de eerste versie(s) van Loon 2019.

Speciaal voor werknemers in de Horeca is het tabblad 'Personalia' de optie 'Functie' toegevoegd om te kunnen zien wat het minimale en maximale functieloon is dat bij een functie hoort.

In december 2002 is in de cao van de Horeca besloten het functielonensysteem te wijzigen. In dit tabblad kunt u dan ook niet meer direct een functieloon aan een werknemer koppelen. Wel vindt u dus - ter indicatie - het minimale functieloon en het maximale functieloon dat hoort bij een functie, en een leeftijd. Als het loon van de werknemer niet ligt tussen het gemelde minimum en maximum dan geeft Loon geen melding.

Loon salarissoftware Afbeelding:
Werknemersgegevens, Horeca
Afbeelding: Werknemersgegevens, Horeca

Als u het minimale en maximale functieloon wilt zien dat bij een functie hoort, klik dan eerst op 'Kies functie' en maak uw keuzes. Vervolgens verschijnt in het vakje 'Functieloon minimaal' vanzelf het betreffende full-time minimale functieloon. In het vakje 'Functieloon maximaal' ziet u het betreffende full-time maximale functieloon.

Loon past het minimum en het maximum niet aan als deze werknemer een part-timer is.