7: Werknemers

7.3 Rekeningnummers

Op het tabblad Personalia, Rekeningen van de werknemer voert u het rekeningnummer in van bank of giro van de werknemer waarnaar de betreffende netto bedragen moeten worden overgemaakt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersgegevens, Personalia, Rekeningen
Afbeelding: Werknemersgegevens, Personalia, Rekeningen

Rekening voor loonbetalingen en levensloopregeling
In het veld 'Rekening voor loonbetalingen' voert u het rekeningnummer in voor de reguliere loonbetaling. In het veld voor de levensloopregeling geeft u natuurlijk aan naar welk rekeningnummer de eventuele periodieke bedragen moeten worden overgemaakt. In hoofdstuk 4.6.2 leest u meer over de levensloopregeling.


Tenaamstelling, Woonplaats en Kenmerk
Met de opties 'Tenaamstelling', 'Woonplaats' en 'Kenmerk' kunt u de betalingen naar de rekening van een andere persoon of instelling laten overmaken. Met de optie 'Kenmerk' kunt u nader specificeren.

Op de loonstrook worden alleen het bedrag en het rekeningnummer vermeld. Dus niet de (afwijkende) tenaamstelling en woonplaats.

Loonbetaling laten splitsen
U kunt de reguliere loonbetaling ook laten splitsen. Dat wil zeggen dat u aan kunt geven op welke rekening het eerste deel van de loonbetaling moet plaatsvinden en op welke rekening een tweede deel. Dit kan bijv. handig zijn bij werknemers die automatisch een vast bedrag willen sparen op een aparte rekening. Of aparte bedragén op aparte rekeningén. De extra rekening(en) en corresponderende bedrag(en) worden ook op de loonstrook vermeld.

Ook hier kunt u met de opties 'Tenaamstelling', 'Woonplaats' en 'Kenmerk' de (deel)-betalingen naar de rekening van een andere persoon of instelling laten overmaken. Handig bij een fiscaal loonbeslag of automatische hypotheek-betaling.

De mogelijkheid tot splitsen van het netto loon werkt niet voor incidentele beloningen (bijzondere beloningen, zoals overwerk, vakantiegeld, bonus).

Netto loon te laag voor ingevoerde bedragen?
Als het netto loon van de werknemer te laag is om de door u ingevoerde bedragen in het geheel te kunnen voldoen, wordt de deelbetaling waar het 'tekort' ontstaat niet uitgevoerd.

Voorbeeld: een werknemer verdient netto € 2.000,-. U wilt daarvan eerst € 1.800,- op een rekening storten en daarna nog eens € 500,- op een tweede rekening. Loon zal dan de
€ 1.800,- boeken zoals u dat wilde, maar de betaling van de € 500,- op de tweede rekening zal niet plaatsvinden, ook niet deels. De resterende € 200,- netto loon wordt dan ook overgemaakt naar de reguliere rekening voor de loonbetaling.

IBAN sinds 2014 verplicht
De EU schrijft voor dat vanaf 1 februari 2014 alle banktransacties moeten verlopen met het IBAN (International Bank Account Number). IBAN vervangt de huidige bankrekening-nummers, die na 1 februari 2014 dan ook zijn vervallen. Het IBAN voor Nederland bestaat totaal altijd uit 18 posities.