7: Werknemers

7.1 Vakantiegeld

We beginnen met het vakantiegeld. Het overzicht 'Vakantiegeld' vindt u op tabblad 3 bij de 'Reserveringen', en bestaat voor de werknemersgegevens uit vier velden:

1) Beginstand
2) Opgebouwd in dit loonjaar
3) Uitbetaald/vrijval
4) Huidige stand

Afbeelding: Werknemersgegevens, Loongegevens (Vakantiegeld)

In dit tabblad ziet u alleen de velden met verschillende vakantiegeldbedragen. De daadwerkelijke berekening van het vakantiegeld wordt behandeld in Hoofdstuk 8.2 ' 'Incidentele beloning', 'Vakantiegeld'.

Opgebouwd in vorig loonjaar
De in het vorig loonjaar opgebouwde vakantiereservering wordt automatisch bijgehouden door Loon. Of u hebt dit bedrag zelf bij de wizard ingevoerd (hoofdstuk 4.2).

U kunt ook zelf het bedrag 'Vakantiegeld opgebouwd in vorig loonjaar' aanpassen. Dit zal het geval zijn als u van een ander loonpakket over bent gestapt naar Loon, of voor het eerst zelf gaat verlonen. Zie ook daartoe hoofdstuk 4.2 van de nieuwe werknemers-wizard.

Opgebouwd in huidig loonjaar:
Hier geeft Loon aan wat deze werknemer in het huidige loonjaar aan vakantiegeld-reservering heeft opgebouwd. Standaard 8% van het brutoloon.

Loon houdt het 'Vakantiegeld opgebouwd in huidig loonjaar' automatisch bij. U kunt de gegevens in dit veld niet zelf aanpassen.

Uitbetaald / vrijval in huidig loonjaar
Hier vult Loon automatisch het bedrag in dat de werknemer in het betreffende jaar aan vakantiereservering uitbetaald heeft gekregen. Met andere woorden, hoeveel de werknemer al aan zijn of haar opgebouwde vakantiegeld heeft ontvangen. U kunt dit veld niet zelf aanpassen.


Huidige stand
'Huidige stand' is het resultaat van het vakantiegeld opgebouwd in het vorig loonjaar, plus het vakantiegeld opgebouwd in het huidig loonjaar minus het bedrag dat al aan vakantiegeld is uitbetaald. Met andere woorden, hier staat het totale vakantiegeld waar de werknemer op dat moment bij uitbetaling recht op zou hebben.

Vakantiereservering werkgever
U kunt ook de vakantiereservering voor de werkgever bekijken. Kijk daartoe in dit tabblad naar de kolommen onder 'Reservering werkgever'.

Voor deze velden geldt dezelfde wijze van opbouw als bij de werknemer. De reserveringsbedragen van de werkgever zullen vanzelfsprekend hoger zijn dan de bedragen bij de werknemer. De werkgever betaalt / reserveert immers 8% over het brutoloon-bedrag van de werknemer plús de diverse sociale premies.

'Vrijval' werkgever
'Vrijval' staat voor de vakantiegeldreservering die voor het huidige jaar is vrijgevallen ('uitbetaald'). Bij de periodieke reservering werkgever wordt 8% van het brutoloon plus de sociale premies gereserveerd, rekeninghoudend met de wettelijk voorgeschreven cumulatieven, maxima en eventuele franchises.

Sinds Loon 2014 zijn de kosten werkgever bij de reserveringen altijd precies correct. Dat was jaren technisch niet mogelijk, maar sinds we de gesplitste berekeningen juist uitvoeren, konden we gelijk doorstomen naar exacte reserveringen. De reserveringen zijn voortaan gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. Er wordt bij iedere verloning namelijk gekeken naar wat de kosten zouden zijn als er 'nu' wordt uitbetaald. Die daadwerkelijke kosten vallen vrij bij de uitbetaling. Meer info: https://www.loon.nl/Handleiding/Reserveringen_kosten_werkgever.pdf

Geen vakantiegeldreservering voor een werknemer?
Is er voor een werknemer geen vakantiegeldreservering van toepassing? Dan kunt u de vakantiegeldreservering bij de werknemer op 0 (nul) zetten. Dubbelklikt u op de betreffende werknemer, tabblad 2 'Loon', 'Uitzonderingen', 'Wijzig premies'. Zet daar het '% Vakantiegeld werknemer' op nul.

Details vakantiegeld
Er is een handig hulpmiddel bij het gedetailleerd bekijken van de diverse velden van het vakantiegeld. Kies direct vanuit 'Loon Vandaag' voor 'Vakantiegeld / Reserveringen'. Als u op 'Maak overzicht' drukt en de gewenste periode instelt, verschijnt het overzicht Vakantiegeld voor de werknemer en diens werkgever in beeld.