3: De Werkgevers-wizard en aanpassen onbekende premies

3.2 Risicogroep en nummer loonheffingen

Na 'Verder' ziet u dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Nieuwe werkgever, Risicogroep en loonheffingen
Afbeelding: Nieuwe werkgever, Risicogroep en loonheffingen

Risicogroep
Ook de keuzes hier spreken voor zich. Kies de risicogroep waar de werknemers van deze werkgever onder vallen. De nieuwe werknemers, die we in hoofdstuk 4 gaan invoeren, vallen dan automatisch onder de hier aangeklikte risicogroep, waardoor in één keer de premies, premiepercentages, cao-afspraken en dergelijke bekend zijn. Die keuze kunt u eventueel later overschríjven bij de betreffende werknemer.

Loontype
Bij 'Loontype' geeft u aan wanneer de lonen bij deze werkgever worden betaald. Bijv. iedere maand, of iedere week. Voor de nieuwe werknemers die u straks bij deze werkgever invoert, zal standaard het hier gekozen loontype worden gebruikt. Ook die keuze kunt u eventueel later overschríjven bij de betreffende werknemer.

Loonheffingennummer
Het 'Loonheffingennummer' spreekt voor zich. Dit nummer vindt u op in al uw correspon-dentie met de Belastingdienst. Voor de werkgever zal dit nummer veelal hetzelfde nummer zijn als u bij 'Uw klantgegevens' hebt ingegeven (hoofdstuk 2.5). Als u echter een admini-stratiekantoor hebt, of meerdere B.V.'s, dan zal het nummer loonheffingen hier af kunnen wijken. Als u een 'echte' starter bent, en helemaal nog geen loonheffingennummer hebt, laat dit veld dan leeg en vul het later alsnog in bij de werkgevergegevens (tabblad 'Loonheffing').

Loonaangifte per
Hier geeft u aan of u per maand of per vierweken aangifte loonheffingen doet. Als u per maand verloont, kiest u voor aangifte loonheffingen per maand. Als u per vierweken verloont, kiest u voor aangifte loonheffingen per vier weken.