12: Geprognosticeerde overzichten

12.2 Tabblad Prognose bij de werknemer

In sommige gevallen is het nodig ook bij de individuele werknemers het veld 'Prognose' in te vullen. Dit kan voorkomen als u bijvoorbeeld al weet dat een werknemer in de toekomst een loonsverhoging zal krijgen, een eenmalige bonus of dat de werknemer elke periode overwerkt ('Bijzondere beloning iedere periode').

Het tabblad 'Prognose' bij de werknemer ziet er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Werknemersgegevens, Loon, Prognose

Afbeelding: Werknemersgegevens, Loon, Prognose

Niets invullen? è standaardgegevens voor prognose
Als u in de vier 'prognose-velden' niets invult dan zal Loon voor de prognoses gebruik maken van de gegevens uit het tabblad 'Loongegevens'. Als daar bijvoorbeeld staat dat het brutoloon van mevrouw Vader € 1.500,- per maand bedraagt, dat zij part-time werkt en per maand 13 loondagen kent, dan zal daar voor de prognoses keurig rekening mee worden gehouden. U hoeft dan de prognosevelden niet in te vullen.

Bijzondere beloning en loonsverhogingen
De velden over de bijzondere beloning en loonsverhogingen kunnen voor veel werknemers

voorkomen. Voor part-timers zonder vaste structuur, maar ook andere werknemers kunnen immers structurele of eenmalige bijzondere beloningen (incidentele beloningen) hebben en loonsverhogingen. Bij 'Bijzondere beloningen (iedere periode)' kunt u een geprognosticeerde bijzondere beloning kwijt die iedere periode voorkomt. Als u bijvoorbeeld weet dat deze werknemer in de toekomst iedere maand gemiddeld voor € 250,- aan overwerk verricht dan kunt u in dat veld 250 invullen.

Eenmalige bijzondere beloning
Bij 'Eenmalige bijzondere beloning' (incidentele beloning) kunt u een geprognosticeerde bijzondere beloning kwijt die één maal voorkomt. Als deze werknemer als enige bijv. in de periode 12 in aanmerking komt voor een bonus van € 1000,- dan vult u in dit veld 1000 in. In het veld 'in periode' vult u 12 in. Zo zullen de prognosegegevens een waarheidsgetrouwer beeld opleveren.

Loonsverhoging 1, 2 en 3
Bij de velden 'Loonsverhoging 1, 2 en 3' kunt u toekomstige loonsverhogingen voor de prognoselonen kwijt. Stel, het is de maand mei en de werknemer verdient € 2.000,- bruto per maand. Dat bedrag zal dan ook zijn ingevuld bij 'Standaardloon' op tabblad 2, Loon en dienen als prognose-loon. Als u echter al weet dat de werknemer vanaf 1 augustus 2018 een loonsverhoging krijgt van 5% dan is het raadzaam om in het veld 'Loonsverhoging 1' 5 (%) in te vullen, en het veldje '%' aan te vinken. En bij 'met ingang van:' vanzelfsprekend 01082018.

Collectieve loonsverhoging voor Prognose
Als een loonsverhoging voor vele of zelfs alle werknemers geldt, dan kunt u makkelijk gebruik maken van 'Collectieve veranderingen' (in het scherm 'Werknemers', 'Opties') en vervolgens kiezen voor 'Loonsverhoging' en dan voor 'Prognose'. Het item 'Collectieve veranderingen' is reeds nader besproken in hoofdstuk 7.7.

Voor alle duidelijkheid: ook hier geldt dat de ingevulde data alleen als hulpmiddel dienen voor een blik in de toekomst. Het invullen van de 'Loonsverhoging' en de 'met ingang van' hebben dan ook geen enkel effect op de echte verloningen.