10: Overzichten

10.7 Periodieke opgaven pensioenuitvoerders

U kunt via Loon voor een hele rits pensioenuitvoerders de periodieke opgave insturen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Periodieke opgaven
Afbeelding: Periodieke opgaven

Met de opgave laat u de pensioenuitvoerder weten welke pensioenpremies er voor de werknemers zijn verloond. Let op: per 2018 zijn er een flink aantal verschuivingen in pensioenuitvoerders. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

10.7.1 Situatieschets pensioenlandschap anno 2017 en 2018

In onderstaande afbeelding ziet u een aantal pensioenfondsen die hun administratie uitbesteden aan pensioenuitvoerders. Deze pensioenuitvoerders komt u ook tegen in Loon omdat u periodiek de aangifte aanlevert aan een van deze uitvoerders. De concurrentie is anno 2017 en 2018 groot en pensioenfondsen zijn dan ook met name de laatste jaren op zoek naar een uitvoerder die hun het beste past. Vandaar dat we de afgelopen jaren al wat verschuivingen hebben gezien.

Loon salarissoftware Afbeelding:
Pensioenfondsen en -uitvoerders anno 2018
Afbeelding: Pensioenfondsen en -uitvoerders anno 2018

In 2017 heeft Syntrus aangegeven dat zij per 2018 stoppen als pensioenuitvoerder voor een groot aantal bedrijfspensioenfondsen. Dat betekent dat een aantal fondsen naar andere uitvoerders op zoek moesten gaan het afgelopen jaar. In 2018 krijgt u daarmee te maken.

Dit zijn de uitvoerinsorganisaties (pensioenuitvoerders) die in 2018 de administratie gaan voeren voor de genoemde sectoren:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Pensioenuitvoerder Syntrus Achmea wijzigt per 2018 naar…
Afbeelding: Pensioenuitvoerder Syntrus Achmea wijzigt per 2018 naar…

Naast dat Syntrus afscheid neemt van een groot aantal bedrijfspensioenfondsen, zien we ook nieuwe partijen opstaan. Zoals Delta Lloyd en Centric.

Vanuit Loon zult u dus de bestanden moeten insturen naar deze 'nieuwe' pensioenuitvoerders. Dat betekent voor de bestaande Loon-klanten nogal wat wijzigingen in de verzending. U krijgt namelijk te maken met een andere pensioenuitvoerder, die in veel gevallen extra gegevens nodig zal hebben voor het ontvangen van de bestanden. Denkt u hierbij aan een gebruikersnaam en wachtwoord, leveranciersnummer, aansluitnummer, et cetera.

Dan is er ook nieuws inzake de overstap naar de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Pensioenuitvoerder PGGM is reeds in 2017 overgestapt naar de UPA. Dat was een hele operatie die niet zonder slag of stoot is verlopen.

Inmiddels hebben pensioenuitvoerders A.G.H., A.Z.L. en P.G.B besloten om in 2018 ook aan te sluiten op de UPA. De situatie ziet er dan wat de UPA betreft in de jaren 2017 en 2018 zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding:
UPA's in 2017 en 2018 Afbeelding: UPA's in 2017 en 2018

In dit hoofdstuk kijken we - als voorbeelden - nader naar de Pensioenaangifte voor TKP Detailhandel (10.7.2), voor APG 'Bouw' (10.7.3) en de UPA naar PGGM Zorg en Welzijn (10.7.4). Min of meer vergelijkbare procedures gelden voor de periodieke aangifte van de bedrijfstakeigen pensioenpremies aan de overige pensioenverzekeraars.

Meer informatie over de voorbereidingen op een juiste pensioenaangifte vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Pensioenopgaven_2018.pdf

10.7.2 Pensioenaangifte via TKP Detailhandel

Pensioenaangifte is de manier van aanleveren van pensioengegevens voor werkgevers die een pensioenvoorziening ondergebracht hebben bij TKP (tot en met 2014 Syntrus Achmea, voor de meeste groepen in de sector 17 Detailhandel). Het aanleveren van pensioengegevens is door Pensioenaangifte sterk vereenvoudigd.

Via het salarispakket (in uw geval Loon) is Pensioenaangifte gekoppeld aan uw salarisadministratie. Hierdoor worden wijzigingen in uw salarisadministratie ook doorgevoerd in uw pensioenaangifte. Zo verstuurt u de pensioenaangifte met één druk op de knop. U hoeft dus geen extra handelingen uit te voeren of extra formulieren in te vullen.

Pensioenaangifte in het kort
• Bent u werkgever? Zie de brieven van TKP, en vraag uw account aan via
  www.pensioenfondsdetailhandel.nl.
• Hebt u een administratiekantoor? Zie de brieven van TKP, en machtig uzelf voor uw
  cliënten.
• U hoeft géén inzenderaccount aan te vragen op de site www.pensioenfondsdetailhandel.nl.
• Want in Loon is al een sleutel ingevoerd. Alle Loon-gebruikers kunnen via die sleutel
  inzenden.
• Ga in Loon naar 'Overzichten', 'Periodieke opgaven' en 'Pensioenaangifte'
• Stuur de pensioenaangifte in

Pensioenaangifte in Loon, stap voor stap
U kunt eerst de inhoud van de aangifte checken, of direct de Pensioenaangifte insturen naar TKP:

Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Inzenden'

Als u op 'Toon inhoud' klikt, ziet u een overzichtje als dit op de eerste pagina:

Loon salarissoftware Afbeelding:
'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Toon inhoud'

Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Toon inhoud'

Op de volgende pagina ziet u data van de werknemers zelf staan, en getallen over de pensioenpremie zoals het aantal gewerkte uren in deze periode, het premieloon en uiteraard het bedrag aan pensioenpremie:


Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte'

De 'echte' pensioenaangifte, die u naar TKP stuurt, is een XML-bestand. Dat bestand bevat nog veel meer informatie maar die data is vooral 'technisch' en voor u verder niet van belang.

Als u de data gecheckt hebt, en in orde bevonden dan geeft u 'OK'. U kunt nu de pensioenaangifte echt gaan insturen met de knop 'Zend pensioenaangifte in':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke
opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Zend in'
Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Zend in'

Kies de juiste risicogroep
De sector 17 Detailhandel is onderverdeeld in een hele reeks aan risicogroepen. Kies binnen de sector 17 de juiste risicogroep! Dus als u valt onder de risicogroep 'Mode en sport (mode)' kies dan díe, en niet 'Mode en sport (sport)' of een andere groep want dan gaat het in de pensioenaangifte mis met het productkenmerk.

Bij TKP staat u namelijk geregistreerd met de precieze groep, en moet het productkenmerk dat daarbij hoort precies overeenkomen met de gegevens die u via Loon aanlevert voor de pensioenaangifte.

10.7.3 LPG APG Bouw

Als u klikt op 'Overzichten', 'Kies overzicht', 'Periodieke opgaven' en 'APG', kunt u de vierwekenlijkse aangifte van de Bedrijfstakeigen-regelingen (BTER) realiseren. APG noemt de periodieke opgave sinds 2016 de LPG: Levering Premie en Gegevens.

Na 'Maak overzicht' ziet u het volgende scherm voor u:

Loon salarissoftware Afbeelding: Periodieke
opgave APG

Afbeelding: Periodieke opgave APG

Na 'OK' wordt het overzicht gemaakt, en verschijnt een overzicht ter controle:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Afbeelding: Levering Premie en Gegevens (APG)

Als u dan nogmaals op 'OK' drukt, kunt u de digitale aangifte verzorgen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Levering Premie
en Gegevens 'voltooid' (APG)
Afbeelding: Levering Premie en Gegevens 'voltooid' (APG)

U dient het bestand met de aangiftegegevens in te sturen via de FTP-server. Dit kunt u automatisch laten doen via de optie 'Stuur in (FTP)'. Per e-mail insturen mag niet meer.

LPG Administratie
Voordat u de LPG maakt, kunt u kijken in de zogeheten 'LPG Administratie'. Daarin vindt u een overzicht van de LPG's die u gemaakt hebt. Een soort logboek van uw LPG's, dus:

Loon salarissoftware Afbeelding: Administratie LPG

Afbeelding: Administratie LPG

Correctie LPG
Loon zal bij uw LPG automatisch uitrekenen wat u in die LPG moet afdragen, inclusief de eventuele correcties. Daar hebt u als gebruiker dus geen omkijken naar.

Nadere info (correctie)-LPG
Nadere info over de (correctie)-LPG vindt u op: mijn.loon.nl, 'Handleidingen' of direct via deze link: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Bouw.pdf


10.7.4 PGGM UPA  (Zorg en Welzijn)

Als u klikt op 'Overzichten', 'Kies overzicht', 'Periodieke opgaven' en 'PGGM UPA  (Zorg en Welzijn)', dan kunt u de aangifte voor de risicogroepen in de Zorg en Welzijn insturen.

Deze weg via de Uniforme PensioeAangifte (UPA) is nieuw sinds 2017.

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzicht, Pensioenaangifte UPA
PGGM (Zorg en Welzijn)
Afbeelding: Overzicht, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

Na 'OK' kunt u de pensioenaangifte oproepen, die er dan bijvoorbeeld zo uitziet:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Toon inhoud, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)
Afbeelding: Toon inhoud, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

U kunt iedere periode na de verloning de UPA insturen naar PGGM, via de optie 'Zend pensioenaangifte in':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn), Zend in
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn), Zend in

Eerst aanvragen UPA-account via PFZW.nl
Let op: voor het insturen van de UPA naar PFZW (PGGM) hebt u een geheel nieuw, extra account nodig! Uw bestaande, reguliere account is dus niet voldoende.

Zie deze uitleg voor meer info: https://www.loon.nl/loon/UPA_PGGM_voorbereidingen/Stap_1-_Nieuw_account_nodig_om_UPA_in_te_sturen_naar_PGGM.html

Onderstaand leest u meer over de nieuwe Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn).

UPA en PGGM (Pensioenfonds Zorg en welzijn)
De meeste werkgevers zijn elke maand relatief veel tijd kwijt met het aanleveren van de loon- en dienstverbandgegevens van hun werknemers aan het pensioenfonds. Door die aangifte te standaardiseren en te koppelen aan de salarisadministratie, kan dat efficiënter. Dat is in de kern de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA), die door PFZW wordt ingevoerd.

U doet als werkgever nu nog op verschillende wijze pensioenaangifte bij de diverse pensioenfondsen. Vanaf 2017 wordt dit (deels) anders. PFZW implementeert dan als eerste pensioenfonds de uniforme aangifte die voor de gehele pensioensector als standaard gebruikt gaat worden. Door die aangifte te standaardiseren en te koppelen aan de salarisadministratie, voorkomen we fouten en herstelwerkzaamheden. Waardoor het efficiënter en goedkoper wordt.

Wat zijn de voordelen voor u als werkgever en voor uw werknemer?

Voordelen werkgever
- Het verlaagt de kans fouten door het koppelen van de aanlevering van pensioengegevens aan de salarisadministratie.
- Het verlaagt voor u als werkgever de administratieve lasten doordat het jaarwerk hiermee vervalt.
- U bent zekerder dat uw facturen kloppen doordat het doorgeven van de informatie geautomatiseerd verloopt.
- U krijgt een betrouwbaarder beeld van uw financiële positie doordat de gegevens elke maand gecheckt worden op verschillen. Daarmee is de gegevensaanlevering actueler en van betere kwaliteit.
- De premiepieken (door correcties) aan het einde van het jaar verdwijnen doordat het jaarwerk vervalt.

Voordelen voor uw medewerker(s)
- De verrekening van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) vindt sneller plaats.
- Het uniforme pensioenoverzicht (UPO) voor uw medewerkers biedt een actueel overzicht. Bij GMA en het aanleveren van gegevens via Onlinedesk worden niet altijd de actuele gegevens op tijd ingevuld of aangeleverd. UPA wordt de actuele gegevens automatisch meegenomen. Hierdoor is uw medewerker verzekerd van een actuele UPO.

Meer info UPA PGGM (PFZW)
https://www.pfzw.nl/werkgevers/premie-en-factuur/uniforme-pensioen-aangifte/paginas/default.aspx