10: Overzichten

10.7 Periodieke opgaven pensioenuitvoerders

U kunt via Loon voor een hele rits pensioenuitvoerders de periodieke opgave (pensioenaangifte) insturen:


Afbeelding: Pensioenaangiften

U kiest voor de pensioenaangiften linksonderin het hoofdscherm van Loon via de optie 'Loon- en pensioenaangiften', en daarna kiest u daarboven de gewenste aangifte.

Let op: bovenstaande lijst ziet u in Loon 2019 niet verschijnen. Loon 2019 is namelijk zo slim om alleen de pensioenaangifte te tonen die voor de gekozen werkgever geldt. Is het bijvoorbeeld een werkgever in de sector 03 Bouw dan laat Loon alleen de 'APG Bouw' zien en de bijbehorende mogelijkheden:

Afbeelding: Pensioenaangiften, per betreffende sector

Met de opgave laat u de pensioenuitvoerder weten welke pensioenpremies er voor de werknemers zijn verloond. Let op: per 2019 zijn er een flink aantal verschuivingen in pensioenuitvoerders. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

10.7.1 Voorbereiden periodieke opgave pensioenuitvoerders

Leveranciersnummers bij 'Uw klantgegevens'

De diverse pensioenuitvoerders vragen naar uw leveranciersnummer, aansluitnummer, gebruikersnaam en wachtwoord.

Via 'Extra', 'Klantgegevens' vult u - indien van toepassing - de leveranciersgegevens in.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Uw
klantgegevens', 'Leveranciersnummers'
Afbeelding: 'Uw klantgegevens', 'Leveranciersnummers'

De leverancier is degene die vanuit Loon de pensioenopgave instuurt. Het leveranciersnummer ontvangt u als werkgever of administratiekantoor van het pensioenfonds of de pensioenuitvoerder.

Wanneer u zelf Loon Salarissoftware klant én werkgever bent, dan geeft u hier uw eigen leveranciersnummer in.

Wanneer u als administratiekantoor gemachtigd bent om voor een werkgever de pensioenopgave in te sturen, dan geeft u het leveranciersnummer van uw administratiekantoor in.

Als u een administratiekantoor hebt, en de werkgever (uw cliënt) heeft u niet gemachtigd, vul dan het afwijkende leveranciersnummer (van de betreffende werkgever) in op tabblad 9 'Pensioen' bij die werkgever.

Leveranciers- en aansluitnummers bij 'tabblad 9 Pensioen'

Op tabblad 9 'Pensioen' bij de werkgever vult u de gegevens in van de werkgever. NB Loon is zo slim om alleen de pensioenuitvoerder te laten zien die voor 'deze werkgever' geldt.

In dit scherm kunt u (eveneens) het leveranciersnummer invullen. Als u het leveranciersnummer leeglaat dan gebruikt Loon het leveranciersnummer uit het menu 'Extra', ' Uw klantgegevens'. Zie hierboven.

Wanneer u zowel op tabblad 9 'Pensioen' als bij 'Uw klantgegevens' een leveranciersnummer hebt ingegeven, dan zal het leveranciersnummer dat u hebt ingegeven op tabblad 9 'Pensioen' gebruikt worden. De gegevens op tabblad 9 'Pensioen' gaan dus voor op die van 'Uw klantgegevens'.

Het aansluitnummer werkgever is logischerwijze van degeen vóór wie wordt ingestuurd. Altijd de werkgever:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad 9

Afbeelding: Werkgever, tabblad 9 'Pensioen', 'Aansluitnummers' (alle uitvoerders getoond)

Gebruikersnaam en wachtwoord

Op hetzelfde scherm 'Pensioen' vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in van het account (op het web) van de pensioenuitvoerder:


Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, 'Pensioen',
'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord'

Afbeelding: Werkgever, 'Pensioen', 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord'

Nogmaals: Loon laat in het echt alleen de pensioenuitvoerder zien die voor 'deze werkgever' geldt. Bovenstaande screendump laat ze - voor het complete beeld - allemaal zien.

Als u de Loon Salarissoftware-klant én de werkgever bent, dan kan het niet fout. U vult uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord in dat u 'op het web' bij de pensioenuitvoerder hebt.

Hebt u echter een administratiekantoor? Dan zijn er twee mogelijkheden.
1) U bent gemachtigd voor het account van deze werkgever. Vul dan uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord hier in. Dat wil zeggen de gebruikersnaam en wachtwoord die u via de machtiging van deze pensioenuitvoerder hebt ontvangen.

2) U bent niet gemachtigd voor het account van deze werkgever. Vul dan de gebruikersnaam en wachtwoord van de werkgever in. Weet u die niet? Neem dan contact op met de werkgever (uw cliënt).

Meer informatie over de voorbereidingen op een juiste pensioenaangifte vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Voorbereiden_pensioenaangiften.pdf

In dit hoofdstuk kijken we - als voorbeelden - nader naar de Pensioenaangifte voor TKP Detailhandel (10.7.2), voor APG 'Bouw' (10.7.3) en de UPA naar PGGM Zorg en Welzijn (10.7.4). Min of meer vergelijkbare procedures gelden voor de periodieke aangifte van de bedrijfstakeigen pensioenpremies aan de overige pensioenverzekeraars.

10.7.2 Pensioenaangifte via TKP Detailhandel

Pensioenaangifte is de manier van aanleveren van pensioengegevens voor werkgevers die een pensioenvoorziening ondergebracht hebben bij TKP (tot en met 2014 Syntrus Achmea, voor de meeste groepen in de sector 17 Detailhandel). Het aanleveren van pensioengegevens is door Pensioenaangifte sterk vereenvoudigd.

Via het salarispakket (in uw geval Loon) is Pensioenaangifte gekoppeld aan uw salarisadministratie. Hierdoor worden wijzigingen in uw salarisadministratie ook doorgevoerd in uw pensioenaangifte. Zo verstuurt u de pensioenaangifte met één druk op de knop. U hoeft dus geen extra handelingen uit te voeren of extra formulieren in te vullen.

Pensioenaangifte in het kort
• Bent u werkgever? Zie de brieven van TKP, en vraag uw account aan via
  www.pensioenfondsdetailhandel.nl.
• Hebt u een administratiekantoor? Zie de brieven van TKP, en machtig uzelf voor uw
  cliënten.
• U hoeft géén inzenderaccount aan te vragen op de site www.pensioenfondsdetailhandel.nl.
• Want in Loon is al een sleutel ingevoerd. Alle Loon-gebruikers kunnen via die sleutel
  inzenden.
• Ga in Loon naar 'Overzichten', 'Loon- en pensioenaangiften'.
• Kies voor 'Doe pensioenaangifte PA' (links, in het midden).
• Stuur de pensioenaangifte in.

Pensioenaangifte in Loon, stap voor stap
U kunt eerst de inhoud van de aangifte checken, of direct de Pensioenaangifte insturen naar TKP:

Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Inzenden'

Als u op 'Toon inhoud' klikt, ziet u een overzichtje als dit op de eerste pagina:

Loon salarissoftware Afbeelding:
'Overzichten, 'Loon- en pensioenaangiften', 'TKP'

Afbeelding: 'Overzichten, 'Loon- en pensioenaangiften', 'TKP'

Op de volgende pagina ziet u data van de werknemers zelf staan, en getallen over de pensioenpremie zoals het aantal gewerkte uren in deze periode, het premieloon en uiteraard het bedrag aan pensioenpremie:


Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte'

De 'echte' pensioenaangifte, die u naar TKP stuurt, is een XML-bestand. Dat bestand bevat nog veel meer informatie maar die data is vooral 'technisch' en voor u verder niet van belang.

Als u de data gecheckt hebt, en in orde bevonden dan geeft u 'OK'. U kunt nu de pensioenaangifte echt gaan insturen met de knop 'Zend pensioenaangifte in':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overzichten, 'Loon- en
pensioenaangiften', 'TKP', 'Zend in'
Afbeelding: 'Overzichten, 'Loon- en pensioenaangiften', 'TKP', 'Zend in'

Kies de juiste risicogroep
De sector 17 Detailhandel is onderverdeeld in een hele reeks aan risicogroepen. Kies binnen de sector 17 de juiste risicogroep! Dus als u valt onder de risicogroep 'Mode en sport (mode)' kies dan díe, en niet 'Mode en sport (sport)' of een andere groep want dan gaat het in de pensioenaangifte mis met het productkenmerk.

Bij TKP staat u namelijk geregistreerd met de precieze groep, en moet het productkenmerk dat daarbij hoort precies overeenkomen met de gegevens die u via Loon aanlevert voor de pensioenaangifte.

10.7.3 LPG APG Bouw

Als u klikt op 'Overzichten', 'Loon- en pensioenaangiften', en 'APG', kunt u de vierwekenlijkse aangifte van de Bedrijfstakeigen-regelingen (BTER) realiseren. APG noemt de periodieke opgave sinds 2016 de LPG: Levering Premie en Gegevens.

Na 'Maak overzicht' ziet u het volgende scherm voor u:

Loon salarissoftware Afbeelding: Periodieke
opgave APG

Afbeelding: Periodieke opgave APG

Na 'OK' wordt het overzicht gemaakt, en verschijnt een overzicht ter controle:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Afbeelding: Levering Premie en Gegevens (APG)

Als u dan nogmaals op 'OK' drukt, kunt u de digitale aangifte verzorgen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Inzenden Levering
Premie en Gegevens (APG)
Afbeelding: Inzenden Levering Premie en Gegevens (APG)

U dient het bestand met de aangiftegegevens in te sturen via de FTP-server. Dit kunt u automatisch laten doen via de optie 'Stuur in (FTP)'. Per e-mail insturen mag niet meer.

LPG Administratie
Voordat u de LPG maakt, kunt u kijken in de zogeheten 'LPG Administratie'. Daarin vindt u een overzicht van de LPG's die u gemaakt hebt. Een soort logboek van uw LPG's, dus:

Loon salarissoftware Afbeelding: Administratie LPG

Afbeelding: Administratie LPG

Correctie LPG
Loon zal bij uw LPG automatisch uitrekenen wat u in die LPG moet afdragen, inclusief de eventuele correcties. Daar hebt u als gebruiker dus geen omkijken naar.

Nadere info (correctie)-LPG
Nadere info over de (correctie)-LPG vindt u op: mijn.loon.nl, 'Handleidingen' of direct via deze link: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Bouw.pdf


10.7.4 PGGM UPA  (Zorg en Welzijn)

Als u klikt op 'Overzichten', 'Loon- en Pensioenaangiften' dan kunt u via 'Doe pensioenaangifte UPA' de aangifte voor de risicogroepen in de Zorg en Welzijn insturen.

De Uniforme PensioenAangifte (UPA) bestaat sinds 2017.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overzichten', 'Loon- en
Pensioenaangiften', UPA PGGM (Zorg en Welzijn)
Afbeelding: 'Overzichten', 'Loon- en Pensioenaangiften', UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

Na 'OK' kunt u de pensioenaangifte oproepen, die er dan bijvoorbeeld zo uitziet:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Toon inhoud, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)
Afbeelding: Toon inhoud, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

U kunt iedere periode na de verloning de UPA insturen naar PGGM, via de optie 'Zend pensioenaangifte in':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn), Zend in
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn), Zend in

Eerst aanvragen UPA-account via PFZW.nl
Let op: voor het insturen van de UPA naar PFZW (PGGM) hebt u een geheel nieuw, extra account nodig! Uw bestaande, reguliere account is dus niet voldoende.

Meer info UPA PGGM (PFZW)

UPA PGGM. Voorbereiden en inzenden via Loon:

https://www.loon.nl/loon/UPA_PGGM_voorbereidingen/Stap_1-_Nieuw_account_nodig_om_UPA_in_te_sturen_naar_PGGM.html

Pensioenaangifte doen met de UPA (site PFZW):
https://www.pfzw.nl/werkgevers/premie-en-factuur/uniforme-pensioen-aangifte/paginas/default.aspx