10: Overzichten

10.7 Periodieke opgaven pensioenverzekeraars

U kunt via Loon voor een hele rits pensioenverzekeraars de periodieke opgave insturen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Periodieke opgaven
Afbeelding: Periodieke opgaven

Met de opgave laat u de pensioenverzekeraar weten welke pensioenpremies er voor de werknemers zijn verloond.

In dit hoofdstuk kijken we nader naar de Pensioenaangifte voor TKP (10.7.1) en voor Cordares (APG) 'Bouw' (10.7.2).

10.7.1 Pensioenaangifte via TKP, of Syntrus Achmea

Pensioenaangifte is de manier van aanleveren van pensioengegevens voor werkgevers die een pensioenvoorziening ondergebracht hebben bij TKP (tot en met 2014 Syntrus Achmea, voor de meeste groepen in de sector 17 Detailhandel). Het aanleveren van pensioengegevens is door Pensioenaangifte sterk vereenvoudigd.

Via het salarispakket (in uw geval Loon) is Pensioenaangifte gekoppeld aan uw salarisadministratie. Hierdoor worden wijzigingen in uw salarisadministratie ook doorgevoerd in uw pensioenaangifte. Zo verstuurt u de pensioenaangifte met één druk op de knop. U hoeft dus geen extra handelingen uit te voeren of extra formulieren in te vullen.

TKP of Syntrus Achmea?
Sinds 2016 is een groot deel van de risicogroepen in de 17 Detailhandel ondergebracht bij TKP in plaats van bij Syntrus Achmea. Welke groep valt nu precies onder welke pensioenverzekeraar?


TKP:
14 Zoetwarenindustrie (sinds 2016)
17 Detailhandel
17 Meubileringsbedrijven
17 Brandstoffenhandel
17 Drogisterijbranche
17 Bloemenhandel
17 Bloemenhandel
17 Naaimachinehandel
17 Slijterijen
17 Boekverkopers
17 Gemengde branche
17 Textieldetailhandel
17 Aardappelen, groente en fruit
17 Elektrotechnisch
17 Verhuurinrichtingen
17 Boekwinkels
17 Schoenwinkels
17 Schoonheidsinstituten
17 Mode en sport (mode)
17 Samenwerkende branches
17 Tuincentrum branche
17 Video detailhandel
17 Optiekbedrijven
17 Doe-het-Zelf
17 Mode en sport (sport)
17 Vishandel

Syntrus Achmea:
5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie
05 Stand- en tentoonstellingsbouw
05 Parket- en hardhoutenvloerenindustrie
05 Jachtbouw
16 Vleesgroothandel
16 Pluimveeverwerkende industrie
16 Vleeswarenindustrie
16 Gemaksvoedingindustrie
17 Kappersbedrijven
17 Schoenmakerij
17 Tandtechniek
17 Levensmiddelen
17 Woninginrichting
17 Melk- en zuivelhandel
17 Spec. schoenmakerijen
17 Reisburo's
41 Groothandel bouw
41 Groothandel bandenbranche
44 Architecten
53 Particuliere beveiliging

En sinds 2016 vallen ook deze groepen onder Syntrus Achmea:

07 Meubelindustrie
08 Houthandel
15 Slagersbedrijf
22 Rijn- en Binnenvaart
46 Zuivel en aanverwante industrie
48 Betonproductenindustrie 
50 Graanindustrie

Pensioenaangifte in het kort

• Bent u werkgever? Zie de brieven van TKP (of van Syntrus Achmea), en vraag uw account
  aan via pensioenaangifte.nl.
• Hebt u een administratiekantoor? Zie de brieven van TKP (of Syntrus Achmea), en machtig
  uzelf voor uw cliënten.
• U hoeft géén inzenderaccount aan te vragen op de site pensioenaangifte.nl.
• Want in Loon is al een sleutel ingevoerd. Alle Loon-gebruikers kunnen via die sleutel
  inzenden.
• Ga in Loon naar 'Overzichten', 'Periodieke opgaven' en 'Pensioenaangifte'
• Stuur de pensioenaangifte in

Pensioenaangifte in Loon, stap voor stap
U kunt eerst de inhoud van de aangifte checken, of direct de Pensioenaangifte insturen naar TKP (of Syntrus Achmea):

Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Inzenden'Als u op 'Toon inhoud' klikt, ziet u een overzichtje als dit op de eerste pagina:

Loon salarissoftware Afbeelding:
'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Toon inhoud'

Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Toon inhoud'

Op de volgende pagina ziet u data van de werknemers zelf staan, en getallen over de pensioenpremie zoals het aantal gewerkte uren in deze periode, het premieloon en uiteraard het bedrag aan pensioenpremie:


Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte'

De 'echte' pensioenaangifte, die u naar TKP (of Syntrus Achmea) stuurt, is een XML-bestand. Dat bestand bevat nog veel meer informatie maar die data is vooral 'technisch' en voor u verder niet van belang.

Als u de data gecheckt hebt, en in orde bevonden dan geeft u 'OK'. U kunt nu de pensioenaangifte echt gaan insturen met de knop 'Zend pensioenaangifte in':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke
opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Zend in'
Afbeelding: 'Overzichten, 'Periodieke opgaven, 'Pensioenaangifte', 'Zend in'

Kies de juiste risicogroep
De sector 17 Detailhandel is onderverdeeld in een hele reeks aan risicogroepen. Kies binnen de sector 17 de juiste risicogroep! Dus als u valt onder de risicogroep 'Mode en sport (mode)' kies dan díe, en niet 'Mode en sport (sport)' of een andere groep want dan gaat het in de pensioenaangifte mis met het productkenmerk.

Bij Syntrus Achmea / TKP staat u namelijk geregistreerd met de precieze groep, en moet het productkenmerk dat daarbij hoort precies overeenkomen met de gegevens die u via Loon aanlevert voor de pensioenaangifte.

10.7.2 LPG Cordares (APG)

Als u klikt op 'Overzichten', 'Kies overzicht', 'Periodieke opgaven' en 'Cordares' (APG), kunt u de vierwekenlijkse aangifte van de Bedrijfstakeigen-regelingen (BTER) realiseren. Cordares (APG) noemt de periodieke opgave sinds 2016 de LPG: Levering Premie en Gegevens.

Na 'Maak overzicht' ziet u het volgende scherm voor u:

Loon salarissoftware Afbeelding: Periodieke
opgave Cordares

Afbeelding: Periodieke opgave Cordares (APG)

Na 'OK' wordt het overzicht gemaakt, en verschijnt een overzicht ter controle:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Afbeelding: Levering Premie en Gegevens (Cordares / APG)

Als u dan nogmaals op 'OK' drukt, kunt u de digitale aangifte verzorgen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Levering Premie
en Gegevens 'voltooid' (Cordares / APG) Afbeelding: Levering Premie en Gegevens 'voltooid' (Cordares / APG)

U dient het bestand met de aangiftegegevens in te sturen via de FTP-server. Dit kunt u automatisch laten doen via de optie 'Stuur in (FTP)'. Per e-mail insturen mag niet meer.

LPG Administratie
Voordat u de LPG maakt, kunt u kijken in de zogeheten 'LPG Administratie'. Daarin vindt u een overzicht van de LPG's die u gemaakt hebt. Een soort logboek van uw LPG's, dus:

Loon salarissoftware Afbeelding: Administratie LPG

Afbeelding: Administratie LPG

Correctie LPG
Loon zal bij uw LPG automatisch uitrekenen wat u in die LPG moet afdragen, inclusief de eventuele correcties. Daar hebt u als gebruiker dus geen omkijken naar.

Nadere info (correctie)-LPG
Nadere info over de (correctie)-LPG vindt u op: mijn.loon.nl, 'Handleidingen' of direct via deze link: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Bouw.pdf

10.7.3 PGGM UPA  (Zorg en Welzijn)

Als u klikt op 'Overzichten', 'Kies overzicht', 'Periodieke opgaven' en 'PGGM UPA  (Zorg en Welzijn)', dan kunt u de aangifte voor de risicogroepen in de Zorg en Welzijn insturen.

Deze weg via de Uniforme PensioeAangifte (UPA) is geheel nieuw per 2017.

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzicht, Pensioenaangifte UPA
PGGM (Zorg en Welzijn)
Afbeelding: Overzicht, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

Na 'OK' kunt u de pensioenaangifte oproepen, die er dan bijvoorbeeld zo uitziet:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toon inhoud, Pensioenaangifte
UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

Afbeelding: Toon inhoud, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

U kunt iedere periode na de verloning de UPA insturen naar PGGM, via de optie 'Zend pensioenaangifte in':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn), Zend in
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn), Zend in

Eerst aanvragen UPA-account via PFZW.nl

Let op: voor het insturen van de UPA naar PFZW (PGGM) hebt u een geheel nieuw, extra account nodig! Uw bestaande, reguliere account is dus niet voldoende.

Zie deze uitleg voor meer info: https://www.loon.nl/loon/UPA_PGGM_voorbereidingen/Stap_1-_Nieuw_account_nodig_om_UPA_in_te_sturen_naar_PGGM.html

Onderstaand leest u meer over de nieuwe Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn).

UPA en PGGM (Pensioenfonds Zorg en welzijn)

De meeste werkgevers zijn elke maand relatief veel tijd kwijt met het aanleveren van de loon- en dienstverbandgegevens van hun werknemers aan het pensioenfonds. Door die aangifte te standaardiseren en te koppelen aan de salarisadministratie, kan dat efficiënter. Dat is in de kern de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA), die door PFZW wordt ingevoerd. 

U doet als werkgever nu nog op verschillende wijze pensioenaangifte bij de diverse pensioenfondsen. Vanaf 2017 wordt dit anders. PFZW implementeert dan als eerste pensioenfonds de uniforme aangifte die voor de gehele pensioensector als standaard gebruikt gaat worden. Door die aangifte te standaardiseren en te koppelen aan de salarisadministratie, voorkomen we fouten en herstelwerkzaamheden. Waardoor het efficiënter en goedkoper wordt.

Wat zijn de voordelen voor u als werkgever en voor uw werknemer?

Voordelen werkgever

- Het verlaagt de kans fouten door het koppelen van de aanlevering van pensioengegevens aan de salarisadministratie.

- Het verlaagt voor u als werkgever de administratieve lasten doordat het jaarwerk hiermee vervalt.

- U bent zekerder dat uw facturen kloppen doordat het doorgeven van de informatie geautomatiseerd verloopt.

- U krijgt een betrouwbaarder beeld van uw financiële positie doordat de gegevens elke maand gecheckt worden op verschillen. Daarmee is de gegevensaanlevering actueler en van betere kwaliteit.

- De premiepieken (door correcties) aan het einde van het jaar verdwijnen doordat het jaarwerk vervalt.

Voordelen voor uw medewerker(s)

- De verrekening van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) vindt sneller plaats.

- Het uniforme pensioenoverzicht (UPO) voor uw medewerkers biedt een actueel overzicht. Bij GMA en het aanleveren van gegevens via Onlinedesk worden niet altijd de actuele gegevens op tijd ingevuld of aangeleverd. UPA wordt de actuele gegevens automatisch meegenomen. Hierdoor is uw medewerker verzekerd van een actuele UPO.

Meer info UPA PGGM (PFZW)
https://www.pfzw.nl/werkgevers/premie-en-factuur/uniforme-pensioen-aangifte/paginas/default.aspx

10.7.4 Vergelijkbare procedure voor…
Een min of meer vergelijkbare procedure geldt voor de periodieke aangifte van de bedrijfstakeigen pensioenpremies aan de volgende pensioenverzekeraars:
- APG (voorheen Cordares), voor de sector 18 Reiniging. Meer info:
  https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Reiniging.pdf
- APG voor de sector Woningbouwcorporaties
- PGGM (voorheen A&O), voor de Schilders en Stukadoors
- TKP (voorheen Colland), Agrarische en Slagersbedrijven
- TKP, Zoetwaren
- Stipp voor de Uitzendbedrijven
- AZL (Rijn- en binnenvaart)
- AZL (TrueBlue)