Aanpassen premies Werkhervattingskas 2023

'Hoe pas ik de premies Werkhervattingskas 2023 aan?'

- Anno 2023 bestaan de premies Werkhervattingskas uit: ZW-flex, en WGA

- Ga in Loon naar tabblad 2 van de werkgever, ‘Wijzig premies’

- Kijk op uw beschikking 2023 of het percentage ‘ZW-lasten’ overeenkomt met de ‘rode’ premie ‘Ziektewet flex werkgever’ in Loon.

- Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Maar check voor alle zekerheid of het totaal (werknemersdeel plus werkgeversdeel) van de premie WGA ook overeenkomen.

- In orde? Dubbelklik op de premie de ‘rode’ premie ‘Ziektewet flex werkgever’. ‘Bewaar’.

- Ander percentage premie ‘Ziektewet flex werkgever’ dan uw beschikking? Dan bent u waarschijnlijk een (middel)grote werkgever. Pas aan naar het percentage op uw beschikking.

- Pas eveneens de premie WGA aan. Aandeel werknemer, en aandeel werkgever. Deel daartoe de premies op uw beschikking door twee. - ‘Bewaar’
U vindt hier de uitleg aanpassen / bevestigen premies Werkhervattingskas 2023.

NB In 2016 was de WGA-premie nog opgesplitst in een WGA-vast-deel en een WGA-flex-deel.