Loon salarissoftware. Handleiding 2019

Toon alle handleidingen

1: De installatie van Loon

1.0 Inleiding hoofdstuk 1
1.1 Het installeren van Loon
1.2 Snelkoppeling?
1.3 De licentie- en verwerkersovereenkomst

2: De Welkomst-wizard

2.0 Inleiding hoofdstuk 2
2.1 Welkom!
2.2 Loon 2019 registreren
2.3 Risicogroep
2.4 Administratie
2.5 Klantgegevens
2.6 Administratie-map
2.7 Voltooid!
2.8 Meerdere gebruikers tegelijk? => LoonNet

3: De Werkgevers-wizard en aanpassen onbekende premies

3.0 Inleiding hoofdstuk 3
3.1 Start van de wizard en NAW-gegevens
3.2 Risicogroep en nummer loonheffingen
3.3 Aansluitnummers Pensioenverzekeraar ?
3.4 Klaar!
3.5 Bevestigen of aanpassen premies Werkhervattingskas
3.6 Nog meer onbekende premiepercentages werkgever?
3.7 WGA / of ZW-flex via verzekeringmaatschappij (eigenrisicodragers)?
3.8 100proc. Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

4: De Werknemers-wizard

4.0 Inleiding hoofdstuk 4
4.1 Naam- en adresgegevens
4.2 Loongegevens
4.3 Werktijden
4.4 Overige
4.5 Toeslagen en inhoudingen
4.6 Spaarregelingen
4.7 Eerstedagssmeldingen (EDM) en Opgaaf Loonheffingen
4.8 Voltooid

5: Loons startpunt 'Loon Vandaag', de eerste strook en samenvatting

5.0 Inleiding hoofdstuk 5
5.1 Loon Vandaag, het startpunt van Loon
5.2 Uw eerste loonstrook
5.3 Samenvatting en vooruitblik

6: Werkgevers

6.0 Inleiding hoofdstuk 6
6.1 Het wijzigen van het standaard aantal loonuren per dag
6.2 Het maken van afdelingen en groepen
6.3 Logboek
6.4 (Bestel)Auto van de zaak
6.6 Dossier

7: Werknemers

7.0 Inleiding hoofdstuk 7
7.1 Vakantiegeld
7.2 De opties Stagiair en Scholierenregeling
7.3 Rekeningnummers loonbeslag en overige betalingsregelingen
7.4 Agenda voor verzuim en verlof
7.5 Horeca functielonen
7.6 Premiekortingen verdwijnen. Vervangen door loonkostenvoordelen
7.7 Collectieve wijzigingen. Voorbeeld: cao-loonstijging
7.8 Nieuw dienstverband
7.9 Reserveringen

8: Berekenen vervolg

8.0 Inleiding hoofdstuk 8
8.1 Wat is een Incidentele beloning? Voorbeeld Overwerk
8.2 Incidentele beloning Vakantiegeld en uitleg vakantiefondsen
8.3 Vrije dagen uitbetalen
8.4 Ziekengeld uitbetalen
8.5 Lonen corrigeren en historische lonen
8.6 Afhandelen van een werknemer die uit dienst gaat
8.7 Berekeningen netto-bruto en Kosten Werkgever
8.8 Eenmalige toeslagen en inhoudingen
8.9 Het wijzigen van werknemersgegevens vanuit Loonberekening
8.10 Toeslagen per uur, per dag en de voordeelregel
8.11 Zelf toeslag- en inhoudingstypes definieren
8.12 Uitleg Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
8.13 Part-timebreuk berekening pensioenpremie
8.14 Werknemer niet gewerkt? => nihil-verloning
8.15 Werkkostenregeling. Theorie en praktijk

9: Serieverlonen

9.0 Inleiding hoofdstuk 9
9.1 Serieverlonen in het kort , en de voordelen ervan
9.2 Serieverlonen: alles zichtbaar en invulbaar in een scherm
9.3 Resultaten serieverloning vanaf nul
9.4 Resultaten herziene serieverloningen
9.5 Herrekenen van (bijna) alle lonen
9.6 Per ongeluk Verreken het verschil in een volgende loonperiode aangevinkt?
9.7 Alleen volledige periode verwijderen

10: Overzichten

10.0 Inleiding hoofdstuk 10
10.1 Aangiften loonheffingen
10.2 Journaalpost en journaalpost voor export
10.3 Export naar boekhoudpakketten
10.4 Verschillenjournaal
10.5 Betaallijst lonen
10.6 Loonstroken afdrukken en specificatie incidentele beloning
10.7 Periodieke opgaven pensioenuitvoerders
10.8 Werknemerslijsten en eigen werknemerslijsten
10.9 Exporteren SEPA-betalingen
10.10 Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

11: Serie-overzichten

11.0 Inleiding hoofdstuk 11
11.1 Serie-overzichten

12: Geprognosticeerde overzichten

12.0 Inleiding hoofdstuk 12
12.1 Tabblad Planning bij de werkgever
12.2 Tabblad Prognose bij de werknemer
12.3 Geprognosticeerde overzichten

13: Instellingen en voorkeuren

13.0 Inleiding hoofdstuk 13
13.1 Administratie. Backup (laten) maken
13.2 Administratie. Herstellen van een backup
13.3 Administratie. Instellen van een wachtwoord
13.4 Werkgever. Loonstrook
13.5 Werkgever. Overzichten
13.6 Werkgever. Voorkeuren
13.7 Werkgever. Verzuim/verlof
13.8 Werkgever. PDF en overzichten
13.9 Werkgever / administratie: Bedrijfslogo op de loonstrook (pdf)
13.10 Persoonlijk. Opstarten
13.11 Persoonlijk. Backup-voorkeuren
13.12 Nog meer Opties

14: Diversen

14.0 Inleiding hoofdstuk 14
14.1 Bruto minimumlonen
14.2 Website en e-mail aan Loon Salarissoftware
14.3 Werk ik met de nieuwste versie?

15: Meer over 'Loon Vandaag'

15.0 Inleiding hoofdstuk 15
15.1 Taken en signaleringen
15.2 Zelf taken invoere n

16: mijn.loondossier.nl

16.0 Inleiding hoofdstuk 16
16.1 In het kort
16.2 Wat ziet de werkgever op mijn.loondossier.nl?
16.3 Wat ziet de werknemer op mijn.loondossier.nl?
16.4 Wat ziet het administratiekantoor op mijn.loondossier.nl?
16.5 Wie mag wat zien?
16.6 Backups via mijn.loondossier.nl
16.7 Alle overzichten uit Loon naar mijn.loondossier.nl
16.8 Serie-overzichten naar uw klant op mijn.loondossier
16.9 App mijn.loondossier
16.10 App mijn.loondossier. Android
16.11 Verdere ontwikkelingen mijn.loondossier.nl

17: Loon Online

17.0 Inleiding hoofdstuk 17
17.1 Wat is Loon Online?
17.2 Prijzen Loon Online?
17.3 Wilt u nu reeds met Loon Online aan de slag?
17.4 Uitlegdocumenten Loon Online, per besturingssysteem
17.5 Eerdere jaren Loon Online
Bijlage A: Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland (2019)
Bijlage B: Voorbeeld loonstrook 2019