We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Afkoop pensioen in eigen beheer

Werkwijze bij afkoop reeds ingegaan pensioen

Wat doet u als het pensioen reeds is ingegaan en er vindt afkoop plaats?

Voorbeeld: afkoop op 1 april 2017. Hoe pakt u dat aan in Loon?

1) Vult u als uitdienstdatum 31 maart 2017 in bij de vaste werknemersgegevens. Vervolgens kunt u in april de afkoop middels een incidentele beloning verlonen.

2) Let op: is het percentage dat voor de afkoopsom moet worden toegepast lager dan u ziet staan op het tabblad ‘Loon’ bij 'Bijzondere beloningen', '% LB/PVV'? Dat zal vaak voorkomen als de afkoopsom een groot bedrag betreft (waarvoor 52% belasting geldt), terwijl voor het reguliere salaris en de bijzondere beloningen een lager percentage van toepassing is (bijvoorbeeld 40,80).

Als het percentage bij 'Bijzondere beloningen, % LB/PVV' inderdaad te laag is voor de afkoopsom-uitbetaling, verhoog dan het 'Vorig fiscaal jaarloon' tot het gewenste percentage LB/PVV (inclusief het verrekeningspercentage).

3) Markeer daartoe de werknemer en kies voor 'Verlonen'.

4) In het scherm 'Gegevens voor verloning' vinkt u het vakje 'Nihil' aan.

5) Via het plusje kiest u voor 'Incidentele beloning', 'Bonus'.

6) De omschrijving past u aan naar bijvoorbeeld 'Afkoop pensioen in eigen beheer'.

7) Bij 'Bedrag' vult u het bedrag verminderd met de korting in. Stel, de korting is 34,5% (2017), dan vult u bij 'Bedrag' 65,5% van de totaalsom in.

8) 'OK'.

9) Hierna kiest u via het plusje voor de toeslag 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)', 'Standaard'.

10) Bij 'Waarde' vult u het bedrag van de korting in. In 2017 is de korting 34,5%.

11) De omschrijving kunt u aanpassen naar bijvoorbeeld: 'Korting afkoop pensioen in eigen beheer'.

12) 'OK'

13) Kies nu voor 'Verloon'. De loonstrook wordt gedraaid. Sla deze op.