We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Afkoop pensioen in eigen beheer

Voorbeeld 'Afkoop pensioen eigen beheer' in Loon

In deze uitleg gaat het om mogelijkheid 1: Afkoop pensioen.

Ons voorbeeld kent deze uitgangssituatie:
• Afkoopsom pensioen in eigen beheer bedraagt € 110.000
• Daarvan € 100.000 fiscale waarde 31 december 2015, en € 10.000 opgebouwd in 2016.
• Datum afkoop: 1 april 2017
 (• Korting 2017: 34,5% over de fiscale waarde per 31-12-2015 = € 34.500
• Belast loon uit vroegere dienstbetrekking, bijzondere beloningen, groene tabel: € 75.500)

Hoe pakken we dat aan in Loon?
1) Maak een nieuw dienstverband aan om afkoopsom te verlonen. Selecteer werknemer, ‘Nieuw’, tweede optie ‘Maak nieuw dienstverband voor XXX’ en dan de tweede sub-optie ‘Het nieuwe dienstverband loopt gelijktijdig met het oude. Het oude dienstverband blijft doorlopen’.

2) Geef bij het nieuwe dienstverband als datum ‘In dienst’:1 april 2017.

3) Geef bij het nieuwe dienstverband als datum ‘Uit dienst’ eveneens 1 april 2017:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuw dienstverband voor de Afkoop pensioen in eigen beheer, In dienst
Afbeelding: Nieuw dienstverband voor de Afkoop pensioen in eigen beheer, In dienst

4) Let op: is het percentage dat voor de afkoopsom moet worden toegepast lager dan u ziet staan op het tabblad ‘Loon’ bij 'Bijzondere beloningen', '% LB/PVV'? Dat zal vaak voorkomen als de afkoopsom een groot bedrag betreft (waarvoor 52% belasting geldt), terwijl voor het reguliere salaris en de bijzondere beloningen een lager percentage van toepassing is (bijvoorbeeld 40,80).

Als het percentage bij 'Bijzondere beloningen, % LB/PVV' inderdaad te laag is voor de afkoopsom-uitbetaling, verhoog dan bij het 'nieuwe dienstverband' (!) het 'Vorig fiscaal jaarloon' tot het gewenste percentage LB/PVV (inclusief het verrekeningspercentage):

Loon salarissoftware Afbeelding: Loon, Aanpassen 'Vorig fiscaal jaarloon' voor correcte % LB/PVV
Afbeelding: Loon, Aanpassen 'Vorig fiscaal jaarloon' voor correcte % LB/PVV

5) Kies op het tabblad ‘Loon’, ‘Loonheffing’ voor de Groene tabel. ‘Met of zonder loon-heffingskorting’: hetzelfde als de werknemer heeft bij de witte tabellen. In ons voorbeeld mét:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuw dienstverband voor de Afkoop pensioen in eigen beheer, Tabellen 
Afbeelding: Nieuw dienstverband voor de Afkoop pensioen in eigen beheer, Tabellen

6) U kunt bij het nieuwe dienstverband de nihil-verloning en de afkoopsom in één keer verlonen. Dus tegelijkertijd.

7) Ga naar 'Werknemers' en markeer de 'nieuwe' werknemer. Kies nu voor 'Verlonen'. In het scherm 'Gegevens voor verloning' staat alleen de 'nieuwe' werknemer aangevinkt.

8) Loon vinkt zelf al de optie ‘Nihil’ aan bij dit nieuwe dienstverband. Dit wordt in ons voorbeeld bij de verloning strook ‘4’: de maand april. 

9) Kies via het plusje nu direct voor de Incidentele beloning ‘Afkoop pensioen in eigen beheer’. Stap 7 en 8 zien er tezamen zo uit:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Gegevens voor verloning, Nihil-loon en Afkoop pensioen tezamen


10) Na de keuze voor ‘Afkoop pensioen in eigen beheer’ verschijnt dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Incidentele beloning, Afkoop, Gegevens voor verloning
Afbeelding: Incidentele beloning, Afkoop pensioen eigen beheer

11) Vul de twee bedragen voor de Afkoop in. Bij 'Bedrag met kortingsregeling' wordt dat - in ons voorbeeld - € 100.000 (€ 110.000 -/- € 10.000). Het 'Bedrag zonder kortingsregeling' is in ons voorbeeld € 10.000.

Het verloningscherm ziet er na invullen zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Incidentele beloning, Afkoop, Gegevens voor verloning
Afbeelding: Incidentele beloning, Afkoop, Gegevens voor verloning
|
12) Kies nu ‘Verloon’. De nihil-verloning en de 'Afkoop pensioen in eigen beheer’ worden samen gedraaid, en verschijnen in beeld. De nihil-verloning dus als periode 4, de 'Afkoop pensioen in eigen beheer’ als periode 4A.

13) Over de Afkoop pensioen in eigen beheer’ wordt loonheffing betaald tegen de groene tabel. Er zijn geen werknemersverzekeringen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Incidentele beloning, Afkoop, Salarisspecificatie
Afbeelding: Incidentele beloning, Afkoop, Salarisspecificatie

Op het tabblad 'Kosten werkgever' wordt ook geen werknemersverzekeringen berekend, noch Zvw.

14) Sla de twee lonen (4 en 4A) op met ‘OK’ en vervolgens met ‘Ja’.

15) Klaar, de 'Afkoop pensioen in eigen beheer' is verloond. U rekent hierna weer alleen met de 'oude' werknemer.