We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Afkoop pensioen in eigen beheer

Situatieschets afkoop pensioen in eigen beheer

De kogel is door de kerk. Met ingang van 1 april 2017 is het dan eindelijk zover: de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer is een feit.

Hebt u pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan kunt u sinds 1 april 2017 overwegen wat u hiermee wilt doen. Kortweg zijn er drie mogelijkheden:
1) Uw pensioenaanspraak afkopen tegen de fiscale waarde met een belastingkorting (in
    2017 bedraagt deze 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%).
2) Uw pensioenaanspraak omzetten tegen de fiscale waarde in een zogenaamde
    oudedagsverplichting. Dit is een spaarregeling bij uw eigen bv, zonder verdere opbouw,
    maar wel met jaarlijkse oprenting.
3) Uw pensioenaanspraak in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is sinds 1
    juli 2017 echter niet meer mogelijk, behoudens de jaarlijkse oprenting.

Er is géén terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Er bestaat overigens nog een korte overgangsperiode tot 1 juli 2017, in welke periode u nog de tijd heeft om een eventueel nog lopende pensioenregeling (voor zover in eigen beheer) premievrij te maken ofwel om eventueel extern verzekerde pensioenen naar eigen beheer te halen.