We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werkkostenregeling

Verschil ter beschikking stellen en verstrekken

Laten we eerst het verschil duidelijk maken tussen ter beschikking stellen en verstrekken.

• Als iets door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer dan blijft de
   werkgever de eigenaar.

• Als iets door de werkgever wordt verstrekt aan de werknemer dan wordt de werknemer
   eigenaar.