Voorbereiden periodieke opgaven pensioenuitvoerders

Nog vragen over de pensioenopgaven?

De diverse pensioenuitvoerders houden er veelal eigen methodes op na. Ons advies is dan ook dat u per veld de helpteksten leest. Bij PGMM (Zorg en Welzijn) bijvoorbeeld is er nogal wat verwarring geweest rond de juiste gebruikersnaam en het aansluitnummer.

Neemt u bij twijfel s.v.p. contact op met de pensioenuitvoerder in kwestie.