We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verwerkingsregister Loon Salarissoftware B.V.

Categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevens

De sleutelbegrippen in de AVG zijn privacy en de persoonsgegevens ('tot personen herleidbare gegevens'). In de loonadministratie zijn dat de naam van de werknemer, de adresgegevens, het Burgerservicenummer en andere data zoals die worden opgenomen in de salarisadministratie en kenmerkend zijn voor de identiteit van de betreffende persoon. Die persoonsgegevens mogen niet zomaar op straat belanden, natuurlijk. Ze moeten dan ook voldoende worden afgeschermd.