We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verwerkingsregister Loon Salarissoftware B.V.

Wat moet er in een Verwerkingregister staan?

In concreto moeten in een Verwerkingsregister deze zaken worden vermeld:

• Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (de onderneming)
• Contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)?
• Doeleinden van de verwerking persoonsgegevens.
• Beschrijving van de categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevens.
• Met wie persoonsgegevens gedeeld worden.
• Of gegevens in een derde land worden opgeslagen.
• Bewaartermijnen van de persoonsgegevens.
• Algemene beschrijving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Per onderdeel vindt u in dit document nadere uitleg.