We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2024

Welk percentage toont Loon op combi-loonstrook en bijzondere beloning?

Combi-loonstrook
Loon laat op de combi-loonstrook (samenvoeging van de reguliere verloning en de bijzondere beloning) alleen het percentage zien van de reguliere witte tabellen. Bijvoorbeeld 36,97%. Dus niet het percentage inclusief het verrekeningspercentage loonheffingskorting dat wordt toegepast voor de bijzondere beloning.

Wat Loon op de combi-loonstrook ook laat zien is het ‘Vorig fiscaal jaarloon’, dat de basis vormt voor het percentage loonheffing van de bijzondere beloning.

Bijzondere beloning
Loon laat op de strook voor alleen de bijzondere beloning het percentage zien dat wordt toegepast voor de bijzondere beloning inclusief het verrekeningspercentage loonheffings-korting. Bijvoorbeeld 41,13%.

Wat Loon op de strook voor alleen de bijzondere beloning wederom laat zien is het ‘Vorig fiscaal jaarloon’, dat de basis vormt voor het percentage loonheffing van de bijzondere beloning.

Reguliere strook
Open deur: Loon laat op de reguliere loonstrook (dus zonder een bijzondere beloning) het percentage zien van de reguliere witte tabellen. Bijvoorbeeld 36,97%.