We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2024

Percentages getoond bij: Werknemer, tabblad Loon, Vorig fiscaal jaarloon

In Loon 2024 wordt het percentage LB/PVV (Loonbelasting / Premies Volksverzekeringen) voor de bijzondere beloningen getoond inclusief het verrekeningspercentage.

Dus daar ziet u de ‘vreemde’ percentages verschijnen, die wijzigen vanaf de grensbedragen.

Onderstaand betreft een voorbeeld van een 'Vorig fiscaal jaarloon' van € 23.000. Het reguliere loonheffingspercentage (witte tabel)  is daarbij dit jaar 36,97. Maar daar komt in 2024 dus het verrekeningspercentage loonheffingskorting bij van 4,16  = 41,13%:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen

Afbeelding: Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen