We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2024

Waarom verrekeningspercentages loonheffingskorting?

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, en de tabellen voor bijzondere beloningen daar geen rekening mee hielden, is sinds 2015 de kolom 'verrekeningspercentage loonheffingskorting' toegevoegd voor werknemers voor wie u de loonheffingskorting toepast. De verrekende loonheffingskorting sluit daarmee beter aan bij de inkomstenbelasting die uw werknemer over zijn loon moet betalen.

Met het verrekeningspercentage past Loon de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting toe op bijzondere beloningen. Met het positieve percentage corrigeert Loon het teveel aan loonheffingskorting. Met het negatieve percentage, dat sinds 2016 is toegevoegd, corrigeert Loon het tekort.

Dat negatieve verrekeningspercentage loonheffingskorting (2024) kan oplopen tot 31,43%. Het negatieve verrekeningspercentage geldt tot maandlonen (fiscaal) van zo'n € 1.915.

Daarboven worden positieve verrekeningspercentages toegepast voor de bijzondere beloningen 2024. Hierdoor kunnen er in sommige gevallen grote verschillen ontstaan tussen fiscale lonen die toch dicht bij elkaar liggen.

Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag het verrekeningspercentage worden opgeteld bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. Loon doet dat ook op die manier.