Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2023

Voorbeelden verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2023

Fiscaal maandloon van € 1.612. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.344. Het standaardtarief is daarbij 36,93%. Echter het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 29,86, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 7,07 bedraagt.

Bij fiscale jaarlonen (2023) boven de € 22.661  is het verrekeningspercentage loonheffingskorting positief. Voorbeeld: Fiscaal maandloon van € 1.890. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 22.680. Het standaardtarief is daarbij 36,93%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt +/+ 3,01 zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 39,94 bedraagt.