Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2021

Percentages getoond bij: Werknemer, tabblad Loon, Vorig fiscaal jaarloon

In Loon 2021 wordt het percentage LB/PVV (Loonbelasting / Premies Volksverzekeringen) voor de bijzondere beloningen getoond inclusief het verrekeningspercentage.

Dus daar ziet u de ‘vreemde’ percentages verschijnen, die wijzigen vanaf de grensbedragen:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen

Afbeelding: Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen