Verlofopbouw in vrije dagen, of verlofopbouw in geld?

Verlofopbouw in vrije dagen, of verlofopbouw in geld? In het kort

Een werknemer heeft recht op vrije dagen met behoud van loon. Maar hoe pakt u dat aan? Er zijn twee manieren om dat recht op vrije dagen af te handelen.

1) Verlofopbouw in vrije dagen

Normaalgesproken betaalt u gewoon het reguliere loon uit wanneer een werknemer vakantie opneemt. U kunt de opbouw en opname ook in Loon bijhouden. Er vindt dan bij iedere verloning een automatische verlofopbouw in uren plaats. Daarbij wilt u de vrije dagen (uren) gewoon doorbetalen. Dus als er bijvoorbeeld vakantiedagen worden opgenomen, betaalt u de werknemer zijn reguliere inkomen gewoon uit.

U hoeft via deze methode dus niet een geldelijke waarde te reserveren. De opgenomen vrije dagen worden immers gewoon doorbetaald.

Als u vrije dagen (uren) via verlofopbouw wilt, gaat u dan in het werkgeversscherm naar tabblad 8 'Verlof'. Selecteer 'Vakantie' en de knop 'Wijzig'. U vult hier het aantal dagen per jaar in op fulltime basis (wettelijk minimum is 20 bij voltijd). Bij de loonberekening vindt dan voor alle werknemers automatisch de juiste verlofopbouw plaats. Ook voor deeltijders en oproepkrachten.

De opname van de opgebouwde vrije uren regelt u via de 'Loon Agenda'.

2) Verlofopbouw in geld
Er is ook een verlofopbouw in geld mogelijk, via een reservering met een vast percentage van het brutoloon. Als er dan vakantiedagen worden opgenomen, keert u deze reservering uit, of deels uit. Deze methode 2) zal vaak worden gekozen bij oproepkrachten (onregelmatige parttimers).

Het percentage voor de 'Reservering vrije dagen' kunt u - per werknemer! - ingeven in het werknemerscherm tabblad 2 'Loon', 'Uitzonderingen', 'Wijzig premies', en dan bij 'Reservering vrije dagen werknemer' het gewenste percentage invullen.

U zult op een bepaald moment gedurende het jaar deze reservering uit willen keren. Of iedere periode direct uitbetalen, dat kan ook.