We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verlofopbouw in vrije dagen, of verlofopbouw in geld?

Werkwijze 1) Verlofopbouw in vrije dagen

Aantal dagen (uren) opbouw per jaar
Normaalgesproken betaalt u gewoon het reguliere loon uit wanneer een werknemer vakantie opneemt. U kunt de opbouw en opname ook in Loon bijhouden. Er vindt dan bij iedere verloning een automatische verlofopbouw in uren plaats. Daarbij wilt u de vrije dagen (uren) gewoon doorbetalen. Dus als er bijvoorbeeld vakantiedagen worden opgenomen, betaalt u de werknemer zijn reguliere inkomen gewoon uit.

U hoeft via deze methode dus niet een geldelijke waarde te reserveren. De opgenomen vrije dagen worden immers gewoon doorbetaald.

Als u vrije dagen (uren) via verlofopbouw wilt, gaat u dan in het werkgeversscherm naar tabblad 8 'Verlof'. Selecteer 'Vakantiedagen' en de knop 'Wijzig'. U vult hier het aantal dagen per jaar in op fulltime basis (wettelijk minimum is 20 bij voltijd). In ons voorbeeld hebben we 25 dagen ingevuld:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Werkgever, Verlof, Opbouw per jaar

Bij de loonberekening vindt dan voor alle werknemers automatisch de juiste verlofopbouw plaats. Ook voor deeltijders en oproepkrachten. Loon houdt daar automatisch rekening mee.

Voorbeelden automatische verlofopbouw
1) In uw bedrijf is sprake van automatisch opbouw van vakantiedagen. Per jaar bouwt een voltijd werknemer 25 vakantiedagen op. Voltijd is 8 uur per dag.

Klikt u dan op 'Vakantiedagen', 'Wijzig' en geef vervolgens 25 in.

Bij maandlonen van een voltijder zal Loon dan 16,67 uur aan automatische vakantiedagen-opbouw registreren. Immers, 25 dagen x/x 8 uur = 200 uur. Delen door 12 (maanden) = 16,67 uur.
 Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, met opbouw vakantiedagenAfbeelding: Loonberekening, met opbouw vakantiedagen

2) Idem, maar in uw bedrijf is er sprake van vierweken-lonen.

Bij vierweken-lonen zal Loon bij een voltijder per vierweken 15,38 uur aan automatische vakantie-opbouw registreren. Immers, 200 uur : 13 (periodes van vierweken) = 15,38 uur.

3) Idem, dus vierweken-lonen. Maar nu voor een part-timer die per periode 10 dagen, en 80 uur werkt. Precies de helft dus van een voltijder. Deze part-timer heeft dus recht op 7,69 vakantie-uren per vierwerken (100 :/: 13).

Werknemer andere verlofopbouw?
Wilt u echter dat er voor een werknemer een andere verlofopbouw plaatsvindt? Ga dan bij de vaste werknemersgegevens naar het tabblad 'Verzuim/verlof', klik op de verlofsoort, en dan op 'Wijzig'. De keuze bestaat uit:
• 'Standaard': zoals reeds voor deze verlofsoort bij de werkgever is ingesteld,
• 'Geen': er vindt geen automatische opbouw voor deze verlofsoort plaats, en
• 'Anders': anders dan bij de werkgever voor deze verlofsoort is ingesteld. Daarbij geeft u aan
  wat het aantal verlofdagen (of -uren) per jaar voor specifiek deze werknemer bedraagt.

Voorbeeld verlofopbouw 'Anders'
Met een fulltime werknemer (8 uur per dag) hebt u de afspraak dat hij 27 vakantiedagen per jaar opbouwt in plaats van 25.

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersgegevens, Wijzig verlof/verzuim
Afbeelding: Werknemersgegevens, Wijzig verlof/verzuim

Bij maandlonen zal Loon dan voor deze werknemer 18 uur aan automatische vakantie-urenopbouw registreren. Immers, (27 x/x 8) : 12 = 18.

Verlofopname loopt via de Agenda
Via de Loon Agenda kunt u de verlofopname op twee manieren ingeven:
a) Op de dag(en) van de verlofopname zelf. Kies dan in de Agenda de betreffende dag(en).

b) Aan het einde van de maand de verlofopname in één keer boeken, zonder nadere data. Daarvoor hebben we het scherm 'Saldomutatie' gemaakt.

Voorbeeld van tien uur opgenomen (saldomutatie) in maart. Per maand 16,67 uur opbouw. 3 x 16,67 = 50. Minus de 10 uur verlofopname van maart = stand eind maart 40:

Loon salarissoftware Afbeelding: Agenda, Saldomutatie opgenomen verlof (10 uur)

Afbeelding: Agenda, Saldomutatie opgenomen verlof (10 uur)

Meer over de Loon Agenda leest u in dit document: https://www.loon.nl/Handleiding/verzuimverlofagenda.pdf

Uitbetaling van vrije dagen
Wanneer u de vrije dagen via de agenda wilt uitbetalen, dan kunt u  in het verloningsscherm kiezen voor ‘Uitbetaling reserveringen’. Vink ‘Vakantiedagen’ onder in de lijst aan, en vul het aantal uit te betalen uren in:

Loon salarissoftware Afbeelding: Vrije dagen, Uitbetaling reserveringen
Afbeelding: Vrije dagen, Uitbetaling reserveringen

Op de loonstrook zal nu onder in het scherm onder 'Overige gegevens' de stand worden verlaagd:

Loon salarissoftware Afbeelding: Vrije dagen, Uitbetaling reserveringen, loonstrook Overige gegevens
Afbeelding: Vrije dagen, Uitbetaling reserveringen, loonstrook Overige gegevens