We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verlofopbouw in vrije dagen, of verlofopbouw in geld?

Werkwijze 2) Verlofopbouw in geld

Er is ook een verlofopbouw in geld mogelijk, via een reservering met een vast percentage van het brutoloon. Als er dan vakantiedagen worden opgenomen, keert u deze reservering uit, of deels uit. Deze methode 2) zal vaak worden gekozen bij oproepkrachten (onregelmatige parttimers).

Verlofopbouw uitschakelen
Als u methode 2) volgt voor een werknemer dan zult u voor hem of haar de verlofopbouw uit willen schakelen. Dat doet u via de vaste werknemersgegevens, tabblad 4 'Verzuim/verlof'. Daar zet u de betreffende opbouw ('Vakantiedagen' in ons geval) op 'Uit':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersgegevens, Verzuim/verlof, opbouw 'Uit' 
Afbeelding: Werknemersgegevens, Verzuim/verlof, opbouw 'Uit'

Percentage 'Reservering vrije dagen' ingeven
Het gewenste percentage voor de 'Reservering vrije dagen' kunt u - per werknemer - ingeven vaste werknemersgegevens, tabblad 2 'Loon', 'Uitzonderingen'. Kies daar voor de knop 'Wijzig premies', en geef bij ' Reservering vrije dagen werknemer' het percentage in. In ons voorbeeld gaat het om 10%:

Loon salarissoftware Reservering 'Vrije dagen' en 'Vak. geld' in de loonstrookAfbeelding: Werknemergegevens, Wijzig premies, Reservering vrije dagen werknemer

Reservering 'Vrije dagen' en 'Vak. geld' in de loonstrook
In de loonberekening ziet u dan onder het kopje 'Reserveringen' de 10% (in ons voorbeeld) 'Vrije dagen' terug. Dat gebeurt zowel in geld (10% van het brutoloon van € 1.600), als in dagen (10% van 80 uur in deze periode). Er worden ook 8 uren aan 'Vrije dagen' gereserveerd omdat de vrije dagen - in dit voorbeeld - niet direct worden uitbetaald:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaat van verloning, 80 uur, 10 dagen, 10% Res. Vrije Dagen. Indirect
Afbeelding: Resultaat van verloning, 80 uur, 10 dagen, 10% Res. Vrije Dagen. Indirect

Er wordt tevens € 128 aan vakantiegeld gereserveerd. Namelijk 8% over alleen het brutoloon van € 1.600. Pas bij de uitbetaling van de reservering vrije dagen zou er ook vakantiegeld over worden gereserveerd.

Uitbetaling van de reservering vrije dagen

Bij uitbetaling van de reservering kiest u in het verloningsscherm voor ‘Uitbetaling reserveringen’, vink ‘Res.Vrije Dagen’ aan. U kunt kiezen voor geheel of gedeeltelijk uitbetalen van de reservering, daarbij kunt u er tevens voor kiezen dagen of een bedrag in te vullen.

Direct uitbetalen Reservering vrije dagen werknemer?
U zult op een bepaald moment gedurende het jaar deze reservering uit willen keren. Of iedere periode direct uitbetalen, dat kan ook. In de praktijk komt direct uitbetalen vaak voor bij oproepkrachten.

Wilt u inderdaad voor een werknemer de 'Reservering vrije dagen werknemer' iedere verloning uitbetalen? Ga dan naar de vaste werknemersgegevens, tabblad 3 'Overige', 'Reserveringen', en vink bij 'Res. Vrije Dagen' de optie 'Direct uitbetalen' aan:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Werknemergegevens, Res. Vrije Dagen, Direct uitbetalen

Loonstrook uitbetalen 'Reservering vrije dagen'
In het verloningscherm is ons voorbeeld nu een oproepkracht, 50 uur gewerkt, verdeeld over 10 dagen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaat van verloning, 50 uur, 10 dagen, 10% Res. Vrije DagenAfbeelding: Gegevens voor verloning, 50 uur, 10 dagen

De reservering vrije dagen wordt in ons voorbeeld iedere verloning direct uitbetaald. De loonberekening bij de uitbetaling van de 'Reservering vrije dagen werknemer' ziet er wellicht iets anders uit dan u verwacht:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaat van verloning, 50 uur, 10 dagen, 10% Res. Vrije Dagen

Afbeelding: Resultaat van verloning, 50 uur, 10 dagen, 10% Res. Vrije Dagen

De term die voor de reservering wordt gehanteerd door Loon luidt in ons voorbeeld: '5 Meeruren 10% Res. Vrije Dagen'. De '5 Meeruren' zijn onze 10% 'reservering' van 50 loonuren. De € 75 is de 10% van het brutoloon (€ 750).

De reden van de woorden 'Meeruren *% Res. Vrije Dagen' is de volgende: de Belastingdienst schrijft voor dat wanneer de genoemde reservering wordt uitbetaald, dit tot (verloonde) uren leidt. Deze uren dienen opgenomen te worden in de aangifte Loonheffingen. In het kader van meer inzicht en het verschaffen van duidelijkheid, vermeldt Loon welke uren bij welke (uitbetaalde) reservering hoort.

Reservering 'Vrije dagen' en 'Vak. geld' in de loonstrook
In de loonberekening ziet u onder het kopje 'Reserveringen' de 10% (in ons voorbeeld) 'Vrije dagen' terug. Dat gebeurt alleen in geld (10% van het brutoloon van € 750 = € 75), en niet in dagen omdat er direct wordt uitbetaald.

Er wordt ook € 66 aan vakantiegeld gereserveerd. Namelijk 8% over het brutoloon van € 750, plus de € 75 aan uitbetaling vrije dagen: 8% over € 825 = € 66. Er wordt bij de uitbetaling van de reservering vrije dagen dus ook vakantiegeld over berekend:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaat van verloning, 50 uur, 10 dagen, 10% Res. Vrije Dagen. Direct.

Afbeelding: Resultaat van verloning, 50 uur, 10 dagen, 10% Res. Vrije Dagen. Direct.