Aanzegplicht en Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht

Aanzegplicht In het kort

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft per 1 januari 2015 de 'aanzegplicht’ geïntroduceerd. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd niet tijdig aanzegt, dan is er een vergoeding verschuldigd.