We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen?

Voorbeeld één periode vakantiegeld minder reserveren

• U betaalt het vakantiegeld uit in mei.
• U reserveert van 1 mei tot en met 30 april.
• Dan wilt u de reservering van mei zelf niet meenemen in de uitbetaling, anders zouden er 13 reserveringsmaanden worden uitgekeerd.
• U hebt dan ook bij de werkgevergegevens op het tabblad 'Prognose' bij '+ perioden' -1 ingevuld. Dus met een minteken ervoor.

1) Start vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode mei verlonen (+ vakantiegeld)'.

2) Deze melding verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Vakantiegeld (-1 periode), Alleen bij standaardperiodeloon
Afbeelding: Vakantiegeld (-1 periode), Alleen bij standaardperiodeloon

3) Geef 'OK'. Loon zal in het looncomponentenscherm (rechts) laten zien dat het gehele vakantiegeld minus één periode wordt verloond. In ons voorbeeld € 200 eraf voor werknemer Wilmans:

Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor verloning, Periode reservering minder bij vakantiegeld Afbeelding: Gegevens voor verloning, Periode reservering minder bij vakantiegeld

4) Kies 'Verloon'.

5) De loonstrook over mei (inclusief vakantiegeld) ziet er voor werknemer Wilmans zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten van verloning, Periode reservering minder bij vakantiegeld
Afbeelding: Resultaten van verloning, Periode reservering minder bij vakantiegeld

Zoals u ziet, is er een reservering (van de maand mei) in de berekening weggelaten. In ons voorbeeld 8% over € 2.500 = € 200. Die wordt afgetrokken bij het reguliere reserverings-bedrag tot en met mei (€ 2.200) = € 2.000. En dat getal ziet u dan ook staan onder 'Uitbetaling vakantiegeldreservering'.

Logischerwijze zal bij de cumulatieven het 'Vakantiegeld' nu in de plus staan met € 200. Er is immers door de vermindering van een reserveringsuítbetaling een verhoging ontstaan in het saldo vakantiegeld. Ook dat wordt op de strook getoond.

6) Check de lonen per werknemer.

7) Zijn ze in orde? Met 'OK' en 'Ja' slaat u de lonen op.

8) Als we nu het overzicht 'Vakantiegeldreserveringen' zouden draaien voor werknemer Wilmans, dan zien we dit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzicht Vakantiegeldreserveringen, Saldo werknemer
Afbeelding: Overzicht Vakantiegeldreserveringen, Saldo werknemer

Let u daarbij in het kader van ons voorbeeld op de twee linker kolommen. De twee rechter kolommen zijn de saldi voor de werkgever.