We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen?

Voorbeeld één periode vakantiegeld extra reserveren

• U betaalt het vakantiegeld uit in mei.
• Maar u wilt de reservering van juni ook al daarin meenemen vanwege het 'renteverlies'.
• U hebt dan ook bij de vaste werkgevergegevens op het tabblad 'Prognose' bij '+ perioden' een 1 ingevuld.

1) Start vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode mei verlonen (+ vakantiegeld)'.

2) Deze melding verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Vakantiegeld (+1 periode), Alleen bij standaardperiodeloon
Afbeelding: Vakantiegeld (+1 periode), Alleen bij standaardperiodeloon

3) Geef 'OK'. Loon zal in het looncomponentenscherm (rechts) laten zien dat het gehele vakantiegeld plus één periode wordt verloond. In ons voorbeeld € 160 erbij voor werknemer Bakker: 

Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor verloning, Extra periode reservering bij vakantiegeld Afbeelding: Gegevens voor verloning, Extra periode reservering bij vakantiegeld

4) Kies 'Verloon'.5) De loonstrook over mei (inclusief vakantiegeld) ziet er voor werknemer Bakker zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten van verloning, Extra periode reservering bij vakantiegeld
Afbeelding: Resultaten van verloning, Extra periode reservering bij vakantiegeld

Zoals u ziet, is er een extra reservering in de berekening opgenomen. In ons voorbeeld 8% over € 2.000 = € 160. Die wordt opgeteld bij het reguliere reserveringsbedrag tot en met mei (€ 1.760) = € 1.920. En dat getal ziet u dan ook staan onder 'Uitbetaling vakantiegeld-reservering'.

Logischerwijze zal bij de cumulatieven het 'Vakantiegeld' nu in de min staan met € 160. Er is immers door de extra reserveringsperiode een 'voorschot' genomen op het vakantiegeld. Ook dat wordt op de strook getoond.

In de juni-verloning zal het vakantiegeldsaldo op nul euro komen. Want -/- 160 +/+ 160 = 0.

6) Check de lonen per werknemer.

7) Zijn ze in orde? Met 'OK' en 'Ja' slaat u de lonen op.


8) Als we nu het overzicht 'Vakantiegeldreserveringen' zouden draaien voor werknemer Bakker, dan zien we dit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzicht Vakantiegeldreserveringen, Saldo werknemer
Afbeelding: Overzicht Vakantiegeldreserveringen, Saldo werknemer

Let u daarbij in het kader van ons voorbeeld op de twee linker kolommen. De twee rechter kolommen zijn de saldi voor de werkgever.