We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitzendkrachten in de Bouw

Uitzend-cao met aanvullende voorwaarden uit de Bouw-cao

Voor de uitzendkracht in de bouw geldt vanaf zijn eerste werkdag het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift, ook wel 'inlenersbeloning' genoemd. In aanvulling daarop geldt voor hem nog een aantal bepalingen uit de cao voor de Bouwnijverheid.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een Vakkracht en een Nieuwkomer.

Vakkracht
Een vakkracht is degene die:
• als werknemer en/of uitzendkracht bouwwerkzaamheden heeft verricht gedurende ten minste twaalf maanden binnen een periode van twee jaar direct voorafgaand en/of tijdens de uitzendperiode of
• werkzaam is als uitzendkracht in een bouwplaatsfunctie en een vakopleiding in de bouw volgt op niveau 2 of 3, dan wel een diploma voor zo'n opleiding heeft behaald of
• werkzaam is als uitzendkracht in een uta-functie en een diploma heeft behaald voor een bouwtechnische vakopleiding op niveau 2 of hoger.

Nieuwkomer
Een nieuwkomer is een uitzendkracht die niet aan (één van) de bovenstaande eisen voldoet.

Pensioen
Voor wat betreft pensioen geldt dat de uitzendkracht van 21 jaar of ouder die ten minste een half jaar voor een uitzendbureau heeft gewerkt, deelneemt in de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).  Voor een Vakkracht geldt het volgende:
De vakkracht is verplicht deelnemer in de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) als hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
- voorafgaand aan het uitzendwerk was hij al deelnemer was in het bpfBOUW of
- hij heeft ten minste één jaar lang als vakkracht in de bouw gewerkt.

Wanneer u een Vakkracht aan deze voorwaarden voldoet, dan kiest u in Loon bij het werknemersscherm voor 'Pensioen via', 'APG (Bouw) '. Vervolgens stipt u de optie 'Vakkracht' aan:Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, ABU/NBBU, Pensioen via APG (Bouw)
Afbeelding: Werknemer, ABU/NBBU, Pensioen via APG (Bouw)

Voor de overige gevallen (nieuwkomer en vakkracht die niet aan de bovenstaande eisen voldoet) laat u gewoon 'Pensioen via', 'Stipp' staan.