We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitzendkrachten in de Bouw

In het kort

Wanneer een uitzendkracht werkzaamheden uitvoert bij een bouwbedrijf, dan zijn er afwijkende regels van toepassing. Er is een onderscheid tussen:

• Uitzendkrachten waarvoor de volledige Uitzend-cao van toepassing is, met aanvullende
   voorwaarden uit de Bouw-cao. Hierbij wordt nog nader onderscheid gemaakt tussen:
   - De Vakkracht
   - De Nieuwkomer

• Uitzendkrachten waarvoor de volledige Bouw-cao van toepassing is.