Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven

Wat verder handig is om te weten

• Bij het invoeren van een nieuwe werknemer in de sector 52 Uitzendbedrijven geeft Loon
  automatisch aan dat er Met uitzendbeding verloond moet worden.
• Loon zal bij het invoeren van een eventueel opvolgend dienstverband de eindstand van het
  aantal gewerkte weken meenemen naar de beginstand van het nieuwe dienstverband.
• In de eerste 78 weken (fase A) is, voor zowel een uitzendovereenkomst Met als Zonder
  Uitzendbeding, sprake van een afdracht voor het Sociaal Fonds en het Scholingsfonds. De
  premiepercentages hiervoor zijn 0,2% respectievelijk 1,02%.
• Bij de ABU is in fase A een opslag wachtdagen van toepassing.
• In deze sector is een Aanvulling Ziektewet van toepassing indien er sprake is van een
  uitzendovereenkomst Met Uitzendbeding (fase A), deze is voor de voorziening voor de
  aanvulling op de ziektewetuitkering.
• Middels de bruto toeslag met vakantiereservering 'Uitruil loon (extraterritoriaal)' kunt u de
  uitruil van loon voor vrije vergoedingen en verstrekkingen in verband met extraterritoriale
  kosten regelen.