Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Directe uitkering UWV in Loon. Hoe gaat u te werk?

Stel, de arbeidsongeschikte verdient € 800 bij u en hij ontvangt € 1.000 direct via het UWV. Daarnaast ontvangt de werknemer nog een Aanvulling op de uitkering van € 300 van u. Er is dus sprake van 3 looncomponenten.

1) De werknemer ontvangt van het UWV een soort 'loonspecificatie' van diens WAO/WIA-uitkering. Hierop staan de 'Bruto uitkering' en de 'Loonheffing'.

U neemt de gegevens van de UWV-loonspecificatie over in de betreffende velden van het tabblad 'Overige', 'Uitkering' bij de werknemer. Dus als op de loonspecificatie van het UWV bij 'Bruto uitkering' € 1.000 staat, dan vult u dat bedrag in bij 'Uitkering'. Zelfde werkwijze voor 'Loonheffing', stel € 200.

Dan ziet het scherm ‘Uitkering’ er in ons voorbeeld zo uit:


Afbeelding: Werknemer, Uitkering, Directe uitkering

Deze bedragen worden straks in de loonstrook-berekeningen gesaldeerd met de inkomsten voor het 'gewone' salaris, en getoond op de loonstrook.

2) Vul bij het 'Standaardloon' (tabblad 'Loon', 'Loon') het salaris bij ú in. Dus exclusief de uitkering. In ons voorbeeld wordt dat € 800.

3) Bij 'Vorig jaarloon' (tabblad 'Loon', 'Loon') geeft u 13 x het maandloon plus de maanduitkering in van het huidige jaar: 13 x € 2.100 = € 27.300.

4) De Aanvulling op de uitkering vult u in op tabblad 2 Loon, subtabblad Toeslagen. Voeg een nieuwe toeslag toe, bruto of bruto met vakantiereservering, van het standaardtype ‘Aanvulling op uitkering’. Bij ‘Waarde’ vult u de € 300 in.

5) Vul bij 'Werkschema' (tabblad 'Personalia') het aantal uren en dagen in dat de werknemer daadwerkelijk bij u werkt per week. In ons voorbeeld vijf dagen van vier uur.

6) Het percentage waarover pensioenpremie moet worden betaald, rekent Loon zelf uit aan de hand van het standaardloon en het uitkeringbedrag. Daar hebt u dus geen omkijken naar.