We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uniforme Pensioenaangifte (UPA) TKP in Loon

Stap 1. UPA activeren

Voor het insturen van de UPA naar TKP hebt u een UPA-account nodig! Uw (eventuele) bestaande, reguliere account om in te loggen op het online portal van het pensioenfonds is dus niet voldoende.

U heeft een brief ontvangen van het pensioenfonds over de activatie van het UPA-account.

Selecteer uw pakket

Tijdens de activatie dient u een keuze te maken tussen de verschillende pakketsoorten van Loon (Loonbasis / LoonPro  / LoonNet en Loon Online). Deze keuze heeft geen verdere invloed op de aanlevering via Loon naar TKP. De keuze is niet van belang aangezien alle pakketten van Loon op dezelfde wijze aanleveren. Dit is overigens ook bekend bij TKP. U kunt dus een willekeurige 'Loon-keuze' maken.

Loon salarissoftware Afbeelding: Activeren UPA, Selecteer uw pakket

Afbeelding: Activeren UPA, Selecteer uw pakket

Selecteer uw klanten

Na het selecteren van het salarispakket kunt u de klanten selecteren waarvoor u het UPA –account wilt gebruiken:

 Loon salarissoftware Afbeelding: Activeren UPA, Selecteer uw klanten
Afbeelding: Activeren UPA, Selecteer uw klanten

UPA gebruikersnaam en activatiecode

Na het selecteren van de werkgevers ziet u onderstaande scherm.  Hier kunt u de gebruikersnaam genereren en de activatiecode aanmaken. Deze gebruikersnaam en activatiecode voert u vervolgens in Loon in. Doe dit via de vaste werkgeversgegevens, tabblad 9 'Pensioen'!

Loon salarissoftware Afbeelding: Upa-activatiecode

Afbeelding: Upa-activatiecode

Wanneer u vervolgens kiest voor 'Verder' is de UPA-activatie voltooid en krijgt u onderstaand scherm te zien:

Loon salarissoftware Afbeelding: Upa-accounts Afbeelding: Upa-accounts