Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGB

ASF-regelingen

Onderstaande ASF regelingen worden automatisch met een percentage opgenomen in de loonberekening en zodoende ook in de UPA. Wanneer de werkgever niet is aangesloten bij een van deze fondsen, kunt een percentage van 0% ingeven. Ga naar tabblad 2 van de werkgever, 'Wijzig premies', wijzig het percentage naar 0%. Bewaar en sluit de werkgeversinstellingen af door op ‘OK’ te klikken.

S0557-2002 ASFOP % A.S.F. / Opleidingsfonds werkgever        
S0557-1002 ASFWW                        % A.S.F. / Werk naar Werk werkgever       
S0557-2001 ASFVB              % A.S.F. / Vakbond werkgever
S0557-5001 RVU       % A.S.F. / Regeling Vervroegd Uitdiensttreding werkgever