We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGB

Leveranciersnummer PGB bij 'Uw klantgegevens'

Via 'Extra', 'Klantgegevens' vult u de leveranciersgegevens in:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Uw klantgegevens', 'Leveranciersnummers'
Afbeelding: 'Uw klantgegevens', 'Leveranciersnummers'

• De leverancier is degene die vanuit Loon de pensioenopgave instuurt. Het leveranciersnummer ontvangt u als werkgever of administratiekantoor van PGB.  

• Wanneer u zelf Loon Salarissoftware-klant én werkgever bent, dan geeft u hier uw eigen leveranciersnummer in.

• Wanneer u als administratiekantoor gemachtigd bent om voor een werkgever de pensioenopgave in te sturen, dan geeft u het leveranciersnummer van uw administratiekantoor in.

• Als u een administratiekantoor hebt, en de werkgever (uw cliënt) heeft u niet gemachtigd, vul dan het afwijkende leveranciersnummer (van de betreffende werkgever) in op tabblad 9 'Pensioen' bij die werkgever.

• Het leveranciersnummer vindt een werkgever of administratiekantoor op https://www.mijnpgbdesk.nl/  Voor hulp bij het genereren van een leveranciersnummer kunt u contact opnemen met Pensioenfonds PGB, telefoonnummer 020 - 5418 180.