We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGB

Vrijwillige regelingen PGB

Wanneer u als werkgever valt in de sector '09 Grafische industrie' dan bestaat er een kans dat werknemers deelnemen aan vrijwillige regelingen. In de risicogroep '09 Grafische industrie' hebben wij daarom onderstaande drie regelingen toegevoegd.

1) Vrijwillig pensioen, contractgroep 1. Productkenmerk: U0557-1010 GMVW1
Gaat u naar de vaste werknemersgegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen'. Dan ziet u dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Vrijwillig pensioen, contractgroep 1
Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Vrijwillig pensioen, contractgroep 1

Het percentage voor het 'Vrijwillig pensioen, contractgroep 1' kunt u in Loon ingeven bij '% P.G.B Extra pensioen werknemer'  en bij '% P.G.B Extra pensioen werkgever'.

Daarna moet u voor deze regeling zelf ook nog de franchise en het maximum jaarloon ingeven bij '€ Franchise P.G.B. Extra pensioen per jaar' en '€ Maximum P.G.B. Extra pensioen per jaar'. Deze gegevens verschillen per werkgever en worden per overeenkomst afgesloten.

Hoogstwaarschijnlijk is de reguliere pensioenregeling 'P.G.B. werknemer/werkgever' niet bij deze werknemers van toepassing. Wanneer dit inderdaad niet het geval is, kunt u de premies op 0% zetten.

2) Aanvullend Partner Pensioen (35%). Productkenmerk: U0557-2005 AP35U
Gaat u naar de vaste werknemersgegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen'. Dan ziet u dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Aanvullend Partner Pensioen (35%)
Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Aanvullend Partner Pensioen (35%)

3) Aanvullend Partner Pensioen (70%). Productkenmerk: U0557-2005 AP70U
Gaat u naar de vaste werknemersgegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen'. Dan ziet u dit scherm:

 Loon salarissoftware Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Aanvullend Partner Pensioen (70%).
Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Aanvullend Partner Pensioen (70%).

Wanneer u een van bovenstaande regelingen heeft ingevoerd, zullen de juiste productkenmerken automatisch meegenomen worden in de UPA naar PGB.

Vrijwillige regelingen, maar werkgever niet in risicogroep '09 Grafische industrie'?

Neemt de werkgever deel aan vrijwillige regelingen, maar is die werkgever niet in risicogroep '09 Grafische industrie' ingedeeld? Neemt u in dit geval even via de mail contact op met Loon Salarissoftware B.V. Geeft u hierbij aan om welke regeling(en) het gaat en in welke risicogroep de werkgever is ingedeeld.